ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

“ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018” විමර්ශන වාර්තාව මෙරට නගර වල අංශ කීපයක් ආවරණය වන පරිදි සිදු කළ විස්තරාත්මක විශ්ලේෂණයක් සහ සමෝධානිත ප්‍රතිපත්ති විශ්ලේෂණයක් අන්තර්ගත වන පරිච්ඡේද දහයකින් සමන්විත වේ. එම විශ්ලේෂණයන් මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික මධ්‍යස්ථාන වල සමාජයීය හා ආර්ථික උන්නතිය සඳහා අවශ්‍ය නාගරික ප්‍රතිපත්ති සම්පාදනයට සහ සැලසුම්කරණයට අඩිතාලමක් සපයයි.

අලුත් දේ

ලොව නාගරීකරණය හා ශ්‍රී ලංකාව

ජනගහන දත්තවලින් පෙන්නුම් කරන්නේ ශ්රී ලංකාව ලෝකයේ පෘථිවි අවම වශයෙන් නාගරීකරණය කරන ලද රටකි. 

UN Habitat ආයතනය ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණයේ අවකාශීය ගතිකතාවයන් තක්සේරු කරමින් සිටී. 1995-2017 කාල පරිච්ෙඡ්දය සඳහා දිවයිනේ පළාත් 9 ප්‍රධාන නගර සඳහා මෙම විශ්ලේෂණය සිදු කෙරෙමින් පවතී. ශ්‍රී ලංකාවේ නගර වාර්තාව තුළ මේ වසර අවසානය වන විට මෙම ව්යාපෘතිය ප්රකාශයට පත්කිරීමට නියමිතව ඇති නමුත්, මේ දක්වා ජනනය කරන ලද දත්ත 1990 ගණන්වල සිට ශ්රී ලංකාවේ නගර වේගයෙන් ව්යාප්ත වී තිබේ.

මූලික ප්රොකාශන විශ්ලේෂණයෙන් පෙන්වා දෙන්නේ කොළඹ අගනගරය තුළ, නාගරික ගොඩනගනු ලබන ප්රදේශය 1995 දී කිලෝ මීටර් 41 ක් වන අතර 2017 දී කි.මී. 281 ක් දක්වා වැඩි වූ අතර, නොරොච්චෝලේ සිට කිලෝමීටර 125 සිට 2 දක්වා කි.මී. නාගරික ප්රසාරණයේ මෙම ප්රවණතාවය නගර ඉතිහාසයේ පෙර නොවූ විරූ ආකාරයක් වූ අතර, ජනාවාසයේ වෙනත් ඕනෑම අවස්ථාවකදී 1995-2017 වසර තුළ වඩා විශාල නාගරික ප්රදේශයක් සමඟ එකතු විය. 

Show More
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පැතිරීම නිසි පරිදි හසුරවන්නේ කෙසේද?

නාගරික ප්‍රදේශ ඉතා සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වීම අද වන විට ශ්‍රී ලංකාව මුහුණ දෙන ප්‍රධාන අභියෝගයකි. මෙම නාගරික ප්‍රසාරණය, නිසි නියාමනයකින් තොර නාගරික ව්‍යාප්තියක් ලෙස මෙන්ම අඩු ඝනත්වයෙන් යුත් නාගරික ව්‍යාප්තිය ලෙස ද අර්ථ දැක්විය හැක.  

මේ වනවිට නගර ආසන්නයේ පවත අර්ධ නාගරික ප්‍රදේශ හා ග්‍රාමීය ප්‍රදේශ ද ගිලගනිමින් ලංකාවේ නගර සීග්‍රයෙන් ව්‍යාප්ත වෙමින් පවතී.

ගෝලීය වශයෙන් ගත් කල, නාගරික ව්‍යාප්තිය කෙරෙහි බලපාන සාධක බොහොමයකි. ඒ අතර වාහන තදබදය හා නගර සීමා ප්‍රදේශයන්හි ස්වභාවික සම්පත් පරිහානිය වැනි හේතුන් බොහොමයක් පවතී.
2017 - 2020 රජයේ පොදු ආයෝජන වැඩසටහන මගින් නගර සැලසුම් කරුවන් සිය අවධානය දැඩිව යොමුකළ යුතු අංශයක් ලෙස මෙම නගර වල සීග්‍ර ව්‍යාප්තිය දක්වා තිබේ. එක්සත් ජාතීන්ගේ මානව ජනාවාස පිළිබඳ වැඩසටහන හා ලෝක බැංකුව ඇතුලු සංවර්ධන පාර්ශවකරුවන් විසින් ද මෙම තත්වය සියල්ලන්ගේ අවධානය යොමු වියයුතු අංශයක් ලෙස අදහස් ඉදිරිපත් කරන අතර, එය තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්කයන් (SDGs) ද ඇතුළු ජාත්‍යන්තර ගිවිසුම් හා පවතින ප්‍රධාන සංරචකයක් ලෙසද දැක්වේ.

Show More
ශ්‍රී ලංකාවේ නගර පිළිබඳ විමර්ශනය 2018

ශ්‍රී ලංකාවේ මෑත කාලීන නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ මෙම වාර්තාව මගින් පළමූ පරිපූර්ණ ඇගයීම ඉදිරිපත් කරයි. 

ශ්‍රී ලංකා වේ නගර හා ඒවායේ ව්‍යාප්තිය පිළිබඳ මෙම වාර්තාව මගින් විස්තරාත්මක දත්ත රාශියක් ඉදිරිපත් කරනු ලබයි. එක්සත් ජාතීන්ගේ තිරසාර සංවර්ධනය අරමුණු සහ නව නාගරික න්‍යාය පත්‍රය මෙන්ම ශ්‍රී ලංකා රජය මගින් ඉදිරිපත් කර ඇති ප්‍රතිපතිති හා සංවර්ධන උපාය මාර්ග පිළිබඳ ලියකියවිලි ද සලකා බලමින් ශ්‍රී ලාංකිකයින් වෙත වඩා හොඳ නාගරික අනාගතයක් පිළිබඳ දැක්මකින් මෙම වාර්තාව සමන්විත වේ.

තවදුරටත්, මෙම වාර්තාව මගින් ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරීකරණයේ භෞමික ප්‍රවනතාවයන්, ජනතාව, නගර ආර්ථිකය, නාගරික නිවාස, නාගරික සේවා, නාගරික හා නගරාන්තර සම්බන්ධතා සහ ප්‍රවාහනය, දේශගුණික ප්‍රත්‍ය තාවය මෙන්ම නාගරික පරිපාලනය පිළිබඳව විශ්ලේෂණයන් සපයයි.

Show More
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.