දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව

දෙහිවල-ගල්කිස්ස (dehivala-galkissa)
தெஹிவளை – கல்கிசை (Tehivaḷai - kalkicai)
දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව, කොළඹ නගරය හා තදාසන්න තවත් ප්‍රධාන නගරයකි. එය කොළඹ වෙරළ තීරයේ වෙරළබඩ නගරයක් ලෙස පිහිටා ඇත. නගරයේ විවිධ ප්‍රදේශ වල බහුතර ප්‍රමාණයක් කර්මාන්ත සදහා වෙන්වී ඇති ලෙස හඳුනාගත හැකි වේ. රත්මලාන ගුවන්තොටුපල නගර සීමාව තුළ පිහිටා ඇත.

2012 දී ජනගහනය

184,468

2017 දී ජනගහනය (SoSLC ඇස්තමේන්තුව) - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ

889,000

ජනගහන ඝනත්වය - ඇස්තමේන්තුව 2017 (ජනගහනය/ඉදිකරන ලද ප්‍රදේශ) - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ

115 persons / ha

නගර සභා පරිපාලන ප්‍රදේශය

2,127ha

නගර සීමා ප්‍රදේශය - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ-2017

38,134 ha

ජනගහනය

 • Population
  889,000
 • urban extent
  2,127 ha
 • density
  115 Person/ha

මිනිසා නගරයේ ප්‍රධාන චරිතයකි. ජනගහන වෙනස්කම් පිළිබඳ තොරතුරු දේශීය සංවර්ධනය සඳහා සෘජු බලපෑමක් සිදුකරයි.

ජනගහන වර්ධනය , ගැමි - නාගරික සංක්රමණික ප්‍රවණතා සහ අභියෝග, නගරවාසීන්ගේ සවිස්තරාත්මක වූ ජනගහන වාර්තා පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ, නගරවාසීන්ගේ අභිලාෂයන් ආදී විස්තරාත්මක විග්‍රහයන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් එහි ප්‍රවණතා මත පදනම්ව නගර ජනගහනය පිළිබඳ ප්‍රක්ෂේපණයක් සපයයි. යහපත් අනාගතයක් සඳහා තීරණ ගැනීමේදී මෙම දත්ත හා තොරතුරු සලකා බැලීම අතිශය වැදගත් වේ.

භාෂා හැකියාව
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
2012 දී දෙහිවල ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ජනතාවගේ භාෂා හැකියාවන් පිළිබඳව මෙම දත්ත විස්තර දක්වයි.
වයස් කාණ්ඩය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි, පුරුෂයන් සිය දෙනෙකු ගත්විට, ඒ හා සාපේක්ෂව සිටින කාන්තාවන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත දැක්වේ. ඒ අනුව සලකා බලන කල, වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි වැඩිහිටි පුරුෂයින් ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂ වැඩිහිටි කාන්තාවන් ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් ගන්නා බව පැහැදිලි වේ.
ජාතික අගය හා ස්ත්‍රී මූලික කුටුම්භ/පුරුෂ මූලික කුටුම්භ ප්‍රමාණය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ගෘහ මූලික කුටුම්බයන්ගේ ප්රතිශතය ජාතික සාමාන්යයට වඩා පහත් මට්ටමකි.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
පිරිමින්ට වඩා කාන්තාවන්ට නගරයට සංක්රමණය විය
ජනවාර්ගික පැතිකඩ
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙහිවල නගරයත්, කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයත්, බස්නාහිර පළාතත්, සලකා බලන කල විවිධ ජාතීන්ගෙන් පොහොසත් විවිධත්වයකින් යුතු සමාජ පද්ධතියක් බව පැහැදිලි වේ.
ජනගහනය හා වර්ධන වේගය
මූලාශ්‍රය - JICA
මෙම ප්‍රස්තාරය ප්‍රදේශයේ ජනගහනය වර්ධනය පිළිබඳ විස්තර සපයයි
ජන සංක්‍රමණයට හේතු
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ සංක්‍රමණික ජනගහනයෙන් බහුතරය, රැකියා නියුක්තිය සැලකිල්ලට ගෙන ඇති බව මෙම දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ. පවුලේ සාමාගිකයෙකු හා නගරයට සංක්‍රමණය වූ සංඛ්‍යාව සලකා බැලීමේ දී, පුරුෂ පාර්ශවයට වඩා බහුතර කාන්තාවන් පිරිසක් ඒ මත පදනම්ව නගරයට සංක්‍රමණය වී ඇති බව පැහැදිලි වේ.
වයස අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බෙදී යාම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරය තුළ වයස්ගත ජනගහනය අඩු අගයක් ලෙස වාර්තා වේ. නගරයේ ආර්ථික වර්ධනය සඳහා ප්‍රධාන සාධකයක් වන ශ්‍රම බලකාය ලෙස සැලකිය හැකි වයස ප්‍රමාණයේ පිරිස ඉහල අගයකි.

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිලිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.
දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, එ මගින් මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමයි.

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටම (වයස අවුරුදු 3 - 24 )
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ, පාසල් අධ්‍යාපනය සඳහා යොමුවූ පිරිසේ ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් වාර්තාගතව ඇති අතර, සියයට 30 ක් පමණ ප්‍රතිශතයක පිරිසක් කිසිදු අධ්‍යාපන කටයුත්තක නිරත නොවන්නන්ගේ පිරිසට වාර්තා වී තිබේ..
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඉහළම අධ්‍යාපන මට්ටම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (සා.පෙළ) හා අ.පො.ස (උසස් පෙළ) උපාධි ලබා ගැනීමෙන් වැඩි ස්ත්රීන් වැඩි ප්රමාණයක් ඉහළින් හා ඉහළ මට්ටමකට ළඟා වන පිරිමින්ගේ ප්රතිශතය තවමත් තවමත් පවතී.
පරිගණක සාක්ෂරතාව - (වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනය)
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
2012 වසරේදී දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාවේ ඉහළම පරිගණක සාක්ෂරතාවයෙන් යුතු වයස් කාණ්ඩය, වයස අවුරුදු 15-19ත් අතර පිරිස ලෙස දැක්වේ.

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
පසුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත මෙම ප්‍රදේශයේ සිදුවූ මාරක රිය අනතුරු පිළිබඳ දත්ත මෙම ප්‍රස්ථාරය මගින් දක්වයි. 2015 වර්ෂයේ සිට 2016 වසර වන විට, සිදුවී ඇති මාරක රිය අනතුරු ප්‍රමාණයේ වර්ධනයක් දැකගත හැක.
දුම්රිය මගීන් සංඛ්‍යාව
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව
වර්ෂ 2012 සිට 2016 දක්වා වාර්ෂික දුම්රිය මගීන් දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහ නගර සභාව තුළ ඇති බව ප්රස්ථාරය පෙන්වා දෙයි
පෙ.ව. 06 සිට ප.ව. 06 දක්වා මහ නගර සභා සීමාවට ඇතුල්වන වාහනවල ප්‍රතිශතය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභා බලප්රදේශයට පිවිස ඇති වාහන වලින් වැඩිම ප්රතිශතයක් වන්නේ මෝටර් රථ හා මෝටර් රථ / වෑන් / ජීප් රථ වැනි පුද්ගලික වාහන වේ. මාර්ගයේ බස් රථවල වාහනවල සියයට 6 ක පමණ කොටසක කොටසකි.
වාහන තදබදය (දිවා කාලයේ)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
දෙහිවල සිට ගල්කිස්ස නගර සීමාව තුළ පැය 7 ක කාලය තුළ පෙරවරු 8 සිට 8 දක්වා කාලය තුළ පාසල හා සේවා ප්රවාහන කටයුතු හේතුවෙන් උද්වේගකර ගමනාගමනයට ලක්ව ඇත.
වාහන වර්ගය සහ මගීන් සංඛ්‍යාව - මාර්ගයේ එක් පසෙකට , පැය 24 ක් තුල
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
මගී බහුතරය ඉවසා සිටින පෙදෙසෙහි ප්රධාන මාර්ගයේ බස් රථ ප්රධාන මාර්ගයකි. මෝටර් සයිකල් හා කාර් / වාහනය සැලකිය යුතු මට්ටමකින් භාවිතා වේ.
පදික මාරුව භාවිතය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
නගරයේ පදික මාරු කිහිපයක් සැලකිල්ලට ගනිමින් පදිකයින් ගණන් කිරීමේ සමීක්ෂණය සිදු කරන ලදී. පාසල් කාලයන්, කාර්යාල වේලාවන් සහ පදික මාරු භාවිතය අතර පවතින ඍජු සම්බන්ධතාවය මෙම දත්ත මගින් පැහැදිලි වේ.

ආර්ථිකය

නගර ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිලිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

වාර්ෂික ආදායම් සහ වියදම්
මූලාශ්‍රය - දෙහිවල මහ නගර සභාව
වාර්ෂික සාමාන්‍ය අගය අනුව, නගරයේ මුළු ආදායමෙන් 60% ක ප්‍රමාණයක් නගරයේ මූලාශ්‍ර ආදායම වන අතර, මධ්‍යම රජය සහ පළාත් සභාව වෙතින් ලබා ගන්නා ප්‍රධානයන් ප්‍රමාණය 40% කි. නගරයේ මූලාශ්‍ර (1) දේපළ මගින් කුලී අනුපාතයන් / බදු (2) පහසුකම් සහ අනෙකුත් නගර දේපොළ කුලියට දීම, (3) බලපත්‍ර ගාස්තු, (4) නාගරික කටයුතු සඳහා ගාස්තු සේවා (5) පිරිවැය සහ දඩ මුදල්, (6) වෙනත් ආදායම් ලෙස වර්ග කල හැක. මෙම ආදායම් මාර්ග අතරින්, "දේපල බදු (අනුපාත / බදු)" සහ "වෙනත් ආදායම්" ප්‍රධාන වර්ගයන් වේ. මුළු නාගරික ආදායමෙන් 25% ක ප්‍රමාණයක් දේපල බදු වලින් ද ,වෙනත් ආදායම් මගින් 24% ක ප්‍රමාණයක් එක් කෙරේ.
නගර වල තරඟකාරීත්වයේ ඇස්තමේන්තුගත මිනුම් දර්ශකය (CCI)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
දෙහිවල නගර සභාව සහ කෝට්ටේ මහ නගර සභාව ද ඇතුළු කොළඹ නාගරික ප්‍රදේශයට මෙම දත්ත පොදුවේ සලකා බලන ලදී. දත්ත වලට අනුව, මෙම නගරයේ ආර්ථික තත්වයේ තරගකාරී භාවය සියලු පළාත් අග නගර අභිබවා ඇති අතර, කුරුණෑගල හා මහනුවර මහ නගර සභා දෙවන හා තෙවන ස්ථානයේ පසුවේ.

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

නගර පරිපාලන දර්ශකය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
ශ්‍රී ලංකාවේ අග නගරයේ නාගරීකරණය ව්‍යාප්ත වූ කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ යන මහා නගර සභා ප්‍රදේශ සඳහා මෙම දත්ත පොදුවේ සලකා බලා ඇත. සේවා සැපයුම් ආවරණය හා සේවා සැපයුම් මූල්යනය යන අංශ සලකා බැලීමේ දී, මෙම නගර ඉතා යහපත් මට්ටමක පවතින බව දත්ත අනුව පෙනී යයි.

නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය, රටාවන්, ඉඩම් භාවිතය සහ නිවාස වැනි ප්‍රවණතා සහ ඒ සමඟ ඇතිවන සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහි සලකා තිබේ.

නිවාස අවශ්‍යතා , යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන සඳහා වන වියදම්, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම මුල්කරගත් නාගරික සැලසුම්කරණය, නාගරික ඉඩම් පරිහරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් තොරතුරු සමුදායක් මෙම අංශය මගින් ගොනුකොට තිබේ . මෙහි SDG 11.1 ට අදාළ දර්ශක ද භාවිතා කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ සෞඛ්‍ය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවාවන්ගේ ජනගහනය මෙ මගින් ආවරණය වේ. SDG ඉලක්ක 11.7 වෙත ද අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

නිවාස ඒකක වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභා බල ප්රදේශය තුළ වර්ගීකරණයට අනුව මෙම ප්රස්ථාරය දැක්වේ. නිවාසවල බහුතරයක් (සියයට 85 ක් පමණ) තනි කථාවක් සහ ද්විත්ව කතන්දර ඇතුළත් වේ.
නිවාස වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙහිවල - ගල්කිස්ස මහනගර සභාව තුළ නිවාස 95.4 ක් 2012 දී ස්ථීර බව ස්ථීරයෙන් දැක්වෙයි

නාගරික සේවා

නාගරික සේවා හෝ නාගරික සේවාවන් යොමු කරනු ලබන්නේ පුරවැසියන්ට ගෙවිය යුතු බදු ගෙවීම සඳහා නගරයේ ආන්ඩුවේ පුරවැසියන් අපේක්ෂා කරන මූලික සේවාවන්ය.

යටිතල පහසුකම්
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශයේ විදුලිබල හා ජල සැපයුම පිළිවෙලින් 98.8% ක් හා 99.7% ලෙස දැක්වෙන අතර, එය ඉතා යහපත් සේවා ආවරණ මට්ටමකි.
නගර සභාවේ එක්රැස් වන කසල ප්‍රමාණය
මුලාශ්‍රය - JICA
SATREPS විසින් ලබාගත් අපද්රව්ය උත්පාදනය අනුපාතය මත පදනම්ව අපද්රව්ය නිපදවන ප්රමාණය ගණනය කර ඇත ෙද්ශීය බාහිරින් ලද සමීක්ෂණය මගින් ලබා ගන්නා ලද 2012 වර්ෂෙය් අපදව්ය හා අපදව්ය උත්පාදන ඒකක. ප්රතිඵලයක් වශයෙන්, නාගරික අපද්රව්ය ජනනය වන ප්රමාණය ටොන් 175.2 / දිනක් වන අතර අපද්රව්ය උත්පාදනය අනුපාතය 933g / පුද්ගලයෙකු / දවසකි.
අපද්‍රව්‍ය සංයුතිය
මුලාශ්‍රය - JICA
2012 ඔක්තෝබර් මාසයේ කරදියාන බැහැර කිරීමේ ස්ථානයේ දී අපද්‍රව්‍ය සංයුතිය පිළිබඳ කරන ලද සමීක්ෂණයේ ප්‍රථිපල මෙම ප්‍රස්ථාරයේ දැක්වේ. දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාවේ කසළ කළමනාකරණය සන්සන්දනාත්මකව අනෙකුත් මහා නගර සභා වලට වඩා ඉහළ මට්ටමක පවතී. වත්මන් කළමනාකරණ පද්ධතිය ස්ථාපිත කිරීම සඳහා මහා නගර සභාව මගින් වසර 10 කට පෙර සැලසුම මත පදනම්ව විවිධ වැඩපිළිවෙල දියත් කර තිබේ. කෙසේ වෙතත් තවදුරතත් අනාගත සැලසුම් සකස් කිරීමේ අවශ්‍යතාවය පවතී.
ඝන අපද්‍රවය එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම (දිනකට)
මුලාශ්‍රය - JICA
කසළ එකතු කිරීම සඳහා සියයට 97 ක් පමණ ගෘහස්ථයන් ආවරණය කරන ලදී.

තේමා සිතියම්

Filter Options
Print
Legend
Filter Options
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

ඉදිකරන ලද භූමිය
 • මුළු ඉදිකරන ලද භූමිය
  1973.26
 • නේවාසික
  • මහල් නිවාස (මහල් තුනකට වඩා වැඩි)
   • 13.09
  • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
   • 1120.93
  • පැල්පත් (වැඩි දියුණු කොට නීතිගත කිරීමට සුදුසු)
   • 39.14
  • මුඩුක්කු (නීතිගත කිරීමට නුසුදුසු)
   • 0.02
 • වාණිජ
  • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
   • 149.36
  • කාර්යාල
   • 4.57
  • ව්‍යාපාරික හා නේවාසික මිශ්‍ර භාවිතය
   • 4.48
  • බැංකු
   • 2.08
 • ආයතනික
  • අධ්‍යාපනික
   • විශ්ව විද්‍යාලය
    16.67
   • වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
    10.40
   • පාසල්
    33.83
  • සෞඛ්ය
   • රෝහල්
    5.98
   • බෙහෙත් ශාලා
    0.75
  • රාජ්‍ය ආයතන
   • 84.66
 • කර්මාන්ත
  • කර්මාන්ත ශාලා
   • 118.05
 • ප්‍රවාහන
  • බස්නැවතුම්
   • 2.69
  • දුම්රිය නැවතුම්
   • 1.66
  • ගුවන්තොටුපල
   • 91.03
  • රථ ගාල්
   • 5.51
  • මහාමාර්ග
   • 174.90
 • පොදු ස්ථාන
  • උද්‍යාන / චතුරශ්‍ර
   • 11.50
  • ක්‍රීඩා භූමි
   • 29.94
  • සුසාන භූමි
   • 3.24
 • සංස්කෘතික
  • ආගමික
   • විහාර / සිද්ධස්ථාන
    28.08
   • ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය
    6.95
   • මුස්ලිම් පල්ලිය
    2.07
  • පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු
   • 0.69
 • ඉදිකරමින් පවතින
   • 10.99
ඉදි නොකරන ලද
 • මුළු ඉදි නොකරන ලද
  154.23
 • කෘෂිකාර්මික
   • 9.90
 • ජලය
   • 43.73
 • වනාන්තර
   • 0.90
 • තෙත්බිම්
   • 44.20
 • වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශ
   • 19.75
 • හිස් බිම්
   • 35.75
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

නාගරික ප්‍රදේශය
දෙහිවල ගල්කිස්ස මහා නගර සභාව
 • නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2019
 • සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2019
  %
 • නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය
  0 KM2
 • පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    KM2
     • 1995
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2001
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2012
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2017
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2019
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
 • නගර සීමා ප්‍රදේශය
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    KM2
     • 1995
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2001
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2012
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2017
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2019
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.