යාපනය මහා නගර සභාව

යාපනය (yāpanaya)
யாழ்ப்பாணம் (Yāḻppāṇa)
යාපනය උතුරු පළාතේ අග නගරයයි. ඓතිහාසික යාපනය කොටුව, යටත්විජිත සමයේ ඉදිකරන ලද්දකි. යාපනය නගරය ඉහළ වාර්ෂික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ වර්ධන අනුපාත අගයක් වාර්තා කරන අතර, එය සේවා ආර්ථිකයක් මගින් බලගැන්වී තිබේ.

2012 දී ජනගහනය

80,829

2017 දී ජනගහනය (SoSLC ඇස්තමේන්තුව)

94,000

ජනගහන ඝනත්වය - ඇස්තමේන්තුව 2017 (ජනගහනය/ඉදිකරන ලද ප්‍රදේශ)

52 persons / ha

නගර සභා පරිපාලන ප්‍රදේශය

1,910.6ha

නගර සීමා ප්‍රදේශය-2017

98 ha

ජනගහනය

 • Population
  94,000
 • urban extent
  1,910.6 ha
 • density
  52 Person/ha

මිනිසා නගරයේ ප්‍රධාන චරිතයකි. ජනගහන වෙනස්කම් පිළිබඳ තොරතුරු දේශීය සංවර්ධනය සඳහා සෘජු බලපෑමක් සිදුකරයි.

ජනගහන වර්ධනය , ගැමි - නාගරික සංක්රමණික ප්‍රවණතා සහ අභියෝග, නගරවාසීන්ගේ සවිස්තරාත්මක වූ ජනගහන වාර්තා පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ, නගරවාසීන්ගේ අභිලාෂයන් ආදී විස්තරාත්මක විග්‍රහයන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් එහි ප්‍රවණතා මත පදනම්ව නගර ජනගහනය පිළිබඳ ප්‍රක්ෂේපණයක් සපයයි. යහපත් අනාගතයක් සඳහා තීරණ ගැනීමේදී මෙම දත්ත හා තොරතුරු සලකා බැලීම අතිශය වැදගත් වේ.

භාෂා හැකියාව
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත මගින් ප්‍රදේශයේ ඒ ඒ ජන කොටස් වල භාෂා හැකියාව පිළිබඳව තොරතුරු ඉදිරිපත් කරයි.
වයස් කාණ්ඩය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි, පුරුෂයන් සිය දෙනෙකු ගත්විට, ඒ හා සාපේක්ෂව සිටින කාන්තාවන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත දැක්වේ. මෙම දත්ත අනුව පෙන්නුම් කරන්නේ, වයස අවුරුදු 15 ට අඩු වයස් කාණ්ඩයේ හැරුණු විට, සෙසු වයස් කාණ්ඩ වල පුරුෂයින්ට වඩා වඩා කාන්තාවන් සිටින බවයි.
ජාතික අගය හා ස්ත්‍රී මූලික කුටුම්භ/පුරුෂ මූලික කුටුම්භ ප්‍රමාණය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි පුරුෂ මුලික කුටුම්භ හා ස්ත්‍රී මුලික කුටුම්භ අදාල ජාතික සාමාන්‍ය අගය සමග දැක්වේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
2012 වසරේ දී සංක්‍රමණික පුරුෂයින්ගේ ප්‍රමාණයට වඩා සංක්‍රමණික කාන්තාවන්ගේ ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් ගනී.
ජනවාර්ගික පැතිකඩ
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
යාපනයේ ජනවාර්ගික පැතිකඩ මෙහි දැක්වේ. එහි, 97% ක බහුතරයක් ද්‍රවිඩ ජනයා වන අතර අනෙකුත් ජන වර්ගයා 3% කි.
ජනගහනය හා වර්ධන වේගය
මුලාශ්‍රය - JICA
මෙම ප්‍රස්තාරය ප්‍රදේශයේ ජනගහනය වර්ධනය පිළිබඳ විස්තර සපයයි
ජන සංක්‍රමණයට හේතු
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත අනුව බහුතරයක් නගරයට සංක්‍රමණික පිරිස අවතැන්ව සිට නැවත පදිංචි කරනු ලැබූ පිරිස් බව දැක්වේ.
වයස අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බෙදී යාම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ, පුරුෂයින් ප්‍රතිශතයට සාපේක්ෂව සියලු වයස් කාණ්ඩ වල ස්ත්‍රීන් ප්‍රමාණය වඩා වැඩි බව මෙම දත්ත අනුව නිරීක්ෂණය කළ හැකිය.

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිලිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.
දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, එ මගින් මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමයි.

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටම (වයස අවුරුදු 3 - 24 )
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
අධ්‍යාපනය ලබන වයසේ පසු උනද, කිසිදු අධ්‍යාපන කටයුත්තක නොයෙදෙන ප්‍රතිශතය සැලකිය යුතු ලෙස ඉහල අගයක් ගන්නා අතර, පාසල් අධ්‍යාපනය ලබන්නන්ගේ ප්‍රමාණය ද ඉහල අගයක පවතින බව දැක්වේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඉහළම අධ්‍යාපන මට්ටම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි යාපනය නගරයේ ද්විතික අධ්‍යාපනය සඳහා යොමු වූ සිසු සිසුවියන්ගේ ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් දක්වයි. සියලු අංශ වල සිසුවියන්ගේ සහභාගිත්වය සිසුන් ප්‍රමාණයට වැඩ වැඩිය.
පරිගණක සාක්ෂරතාව - (වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනය)
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත අනුව, වයස අවුරුදු 20 ත් 24 ත් අතර පිරිසේ පරිගණක සාක්ෂරතා මට්ටම නගරය තුළ වාර්තා වන වැඩිම ප්‍රතිශතය දක්වයි.

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
පසුගිය අවුරුදු 3 ඇතුළත මෙම ප්රස්ථාරයේ මාරක හානි සිදුවී ඇත.
දුම්රිය මගීන් සංඛ්‍යාව
වාහන තදබදය (දිවා කාලයේ)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
පෙරවරු 6.00 සිට පස්වරු 17.00 දක්වා නගරයේ වාහන තදබදය ක්‍රමයෙන් ඉහල යාමක් මෙම දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ. යාපනය නගරයේ පාසල් කාලය අවසන්වන වෙලාව මෙහි ඉහලම වාහන තදබදය වාර්තා කරයි.
වාහන වර්ගය සහ මගීන් සංඛ්‍යාව - මාර්ගයේ එක් පසෙකට , පැය 24 ක් තුල
නගරයට පිවිසෙන/ නගරයෙන් පිටව යන දුම්රිය මගීන් සංඛ්‍යාව
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා දුම්රිය දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි දුම්රිය මාර්ගයෙන් මගී පිරිස් නගරයෙන් පිටත යන ප්‍රමාණයන් හා නගරය තුලට පැමිණෙන ප්‍රමාණයන් පිළිබඳ දත්ත විස්තර කරයි.
පදික මාරුව භාවිතය

ආර්ථිකය

නගර ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිලිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

නගර වල තරඟකාරීත්වයේ ඇස්තමේන්තුගත මිනුම් දර්ශකය (CCI)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
යාපනය මහා නගර සභාව නගර වල තරගකාරිත්ව දර්ශකයට අනුව 6 වන ස්ථානයට පත්ව ඇත.
ඇස්තෙම්න්තුගත ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය
මුලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව 2017
මෙම දත්ත වලට අනුව, යාපනය මහැහැ නගර සභාවේ ඒක පුද්ගල දළ ජාතික නිෂ්පාදිතයේ ක්‍රමික වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.
වාර්ෂික ආදායම් සහ වියදම්
මූලාශ්‍රය - යාපනය මහ නගර සභාව
මෙම දත්ත නගරයේ වාර්ෂික ආදායම හා වියදම පිළිබඳ විස්තර කරයි

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

නගර පරිපාලන දර්ශකය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
යාපනය මහා නගර සභාව "සේවා සැපයුම් ආවරණය" යන අංශයෙන් 82.59 ක ඉහළ මට්ටමක් වාර්තා කර ඇත.
පලාත් පාලන ආයතන බෙදා දීම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව, පළාත් පාලන ආයතන අනුව එහි ජනගහනය හා විශාලත්වය අනුව වර්ග තුනකට බෙදී ඇත. ඒ මහා නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා ලෙසයි. මාර්ග, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, කානු, අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම, නිවාස, පුස්තකාල, පොදු උද්‍යාන හා අනෙකුත් පහසුකම් ඇතුළු විවිධ සේවාවන් සැපයීම සඳහා ඔවුන් වගකිව යුතු ය. මෙම දත්ත මඟින් පලාත් පාලන ආයතනයන්හි බෙදී යාම දැක්වේ. උතුරු පළාතේ මහා නගර සභා එකක්, නගර සභා 5ක් සහ ප්‍රාදේශීය සභා 28 ක් පවතී. උතුරු පළාතේ ප්‍රධාන නගරය යාපනය නගරයයි.

නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය, රටාවන්, ඉඩම් භාවිතය සහ නිවාස වැනි ප්‍රවණතා සහ ඒ සමඟ ඇතිවන සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහි සලකා තිබේ.

නිවාස අවශ්‍යතා , යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන සඳහා වන වියදම්, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම මුල්කරගත් නාගරික සැලසුම්කරණය, නාගරික ඉඩම් පරිහරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් තොරතුරු සමුදායක් මෙම අංශය මගින් ගොනුකොට තිබේ . මෙහි SDG 11.1 ට අදාළ දර්ශක ද භාවිතා කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ සෞඛ්‍ය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවාවන්ගේ ජනගහනය මෙ මගින් ආවරණය වේ. SDG ඉලක්ක 11.7 වෙත ද අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

නිවාස ඒකක වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
යාපනය මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ නිවෙස් වල තත්වය පිළිබඳ මෙම ප්‍රස්ථාරය මගින් දැක්වේ. නිවාස වල බහුතරයක් (සියයට 96 ක් පමණ) තනි තට්ටුවේ සහ තට්ටු දෙකේ නිවාස ලෙස මෙහි වර්ග කොට දැක්වේ.
නිවාස වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
යාපනය මහා නගර සභාව තුළ 2012 වර්ෂයේදී පැවති නිවාස වලින් සියයට 91.6 ක් ස්ථිර නිවාස බව මෙම දත්ත පෙන්වා දෙයි

නාගරික සේවා

නාගරික සේවා හෝ නාගරික සේවාවන් යොමු කරනු ලබන්නේ පුරවැසියන්ට ගෙවිය යුතු බදු ගෙවීම සඳහා නගරයේ ආන්ඩුවේ පුරවැසියන් අපේක්ෂා කරන මූලික සේවාවන්ය.

යටිතල පහසුකම්
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
යාපනය නගර සභා ප්‍රදේශයේ ජල සැපයුම සියයට 98.9 ක් ආවරණය කරමින් ආරක්ෂිත පානීය ජලය සඳහා එහි ජනතාවයට පහසුකම් සපයයි. විදුලිය සඳහා 90% ක සේවා සැපයුමක් පවතී.
අපද්‍රව්‍ය සංයුතිය
මුලාශ්‍රය - JICA
කලුන්දායි අපද්‍රව්‍ය බැහැර කිරීමේ භූමියේ අපද්‍රව්‍ය සංයුතිය පිළිබඳ ප්‍රාදේශීය වශයෙන් ලබාගත් සමීක්ෂණය ප්‍රථිපල යාපනය මහා නගර සභාවේ දිනකට බැහැර කරන අපද්‍රව්‍ය සංයුතිය ලෙස මෙහි දක්වා තිබේ.
ඝන අපද්‍රවය එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම (දිනකට)
මුලාශ්‍රය - JICA
කසල එක්රැස් කිරීමේ සේවය සඳහා සියයට 58.8 ක් පමණ ගෘහස්ථයන් ආවරණය වන අතර, 40% ක් පමණ කසල ගිනි තැබීම, වළ දැමීම වැනි කසල බැහැර කිරීමේ ක්‍රමෝපායන් භාවිතා කරයි.

පාරිසරික

නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු පරිසරයකින් සමන්විත විය යුතුය. වායු දුෂණය සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, පරිසරයේ පැවැත්ම හා සුරක්ෂිත භාවය මෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක හා ඓතිහාසික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී පැහැදිලි අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.
ආපදා අවදානම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානය, නුතනයේ පාරිසරික සාදක හා සබැඳි තවත් වැදගත් අංගයකි. නගර තුල ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීමේදී මෙවන් පාරිසරික තත්වයන් හා සාධක ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ලා සැලකිය යුතුය.

දේශගුණික ආපදා අවදානමට නිරාවරණය ( 1974 - 2017 )
මූලාශ්‍රය - ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
ගංවතුර හා නියං තත්ත්ව හේතුවෙන් නගරයට විටින් විට පීඩා විදින්නට සිදුව ඇති බව මෙම දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ.

තේමා සිතියම්

Filter Options
Print
Legend
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

ඉදිකරන ලද භූමිය
 • මුළු ඉදිකරන ලද භූමිය
  1514.34
 • නේවාසික
  • මහල් නිවාස (මහල් තුනකට වඩා වැඩි)
   • 1.10
  • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
   • 988.52
  • පැල්පත් (වැඩි දියුණු කොට නීතිගත කිරීමට සුදුසු)
   • 2.45
 • වාණිජ
  • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
   • 58.49
  • කාර්යාල
   • 15.05
  • ව්‍යාපාරික හා නේවාසික මිශ්‍ර භාවිතය
   • 45.49
  • බැංකු
   • 2.75
 • ආයතනික
  • අධ්‍යාපනික
   • විශ්ව විද්‍යාලය
    1.94
   • වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
    7.43
   • පාසල්
    50.48
  • සෞඛ්ය
   • රෝහල්
    8.21
   • බෙහෙත් ශාලා
    2.28
  • රාජ්‍ය ආයතන
   • 34.17
 • කර්මාන්ත
  • කර්මාන්ත ශාලා
   • 7.59
 • ප්‍රවාහන
  • බස්නැවතුම්
   • 1.16
  • දුම්රිය නැවතුම්
   • 5.05
  • වරාය
   • 1.56
  • ගුවන්තොටුපල
   • 0.17
  • රථ ගාල්
   • 5.98
  • මහාමාර්ග
   • 154.01
 • පොදු ස්ථාන
  • උද්‍යාන / චතුරශ්‍ර
   • 16.84
  • ක්‍රීඩා භූමි
   • 32.38
  • සුසාන භූමි
   • 4.28
 • සංස්කෘතික
  • ආගමික
   • විහාර / සිද්ධස්ථාන
    27.03
   • ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය
    16.87
   • මුස්ලිම් පල්ලිය
    1.17
  • පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු
   • 16.38
 • ඉදිකරමින් පවතින
   • 5.51
ඉදි නොකරන ලද
 • මුළු ඉදි නොකරන ලද
  396.26
 • කෘෂිකාර්මික
   • 64.71
 • ජලය
   • 26.32
 • වනාන්තර
   • 1.89
 • තෙත්බිම්
   • 2.27
 • වෙරළාශ්‍රිත ප්‍රදේශ
   • 3.28
 • කටු පඳුරු සහිත ලඳු කැළෑ
   • 29.04
 • හිස් බිම්
   • 268.75
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

නාගරික ප්‍රදේශය
යාපනය මහා නගර සභාව
 • නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2019
  5.01
 • සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2019
  0 %
 • නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය
  0 KM2
 • පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    3.71 KM2
     • 1995
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      19.12 KM2
      • නාගරික
       2.76 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       8.27 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       7.82 KM2
      • ජලය
       0.27 KM2
     • 2001
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      19.12 KM2
      • නාගරික
       3.56 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       8.81 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       6.48 KM2
      • ජලය
       0.27 KM2
     • 2012
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      19.1 KM2
      • නාගරික
       5.7 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       9.92 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       3.21 KM2
      • ජලය
       0.27 KM2
     • 2017
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      19.11 KM2
      • නාගරික
       7.53 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       10.58 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       0.73 KM2
      • ජලය
       0.27 KM2
     • 2019
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
      • නාගරික
       7.53 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       10.58 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       0.73 KM2
      • ජලය
       0.27 KM2
 • නගර සීමා ප්‍රදේශය
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    1.3 KM2
     • 1995
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      99.66 KM2
      • නාගරික
       0.27 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       27.15 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       50.93 KM2
      • ජලය
       21.31 KM2
     • 2001
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      99.68 KM2
      • නාගරික
       0.35 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       31.47 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       46.55 KM2
      • ජලය
       21.31 KM2
     • 2012
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      99.67 KM2
      • නාගරික
       0.64 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       38.21 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       39.51 KM2
      • ජලය
       21.31 KM2
     • 2017
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      99.68 KM2
      • නාගරික
       0.98 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       40.79 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       36.6 KM2
      • ජලය
       21.31 KM2
     • 2019
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
      • නාගරික
       0.98 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       40.79 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       36.6 KM2
      • ජලය
       21.31 KM2
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.