ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සභාව

ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ (Srī jayavardhanapura kōṭṭē)
ஸ்ரீ ஜெயவர்தனபுர கோட்டை (Srī jeyavartaṉapura kōṭṭai)
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ නගරය ශ්‍රී ලංකාවේ පරිපාලන අගනුවරයි. එය පුරාණයේ කෝට්ටේ රාජධානියයි. දියවන්නා වැව හා ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුව නගර සීමාව තුළ පිහිටා ඇත.

2012 දී ජනගහනය

107,925

2017 දී ජනගහනය (SoSLC ඇස්තමේන්තුව) - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ

889,000

ජනගහන ඝනත්වය - ඇස්තමේන්තුව 2017 (ජනගහනය/ඉදිකරන ලද ප්‍රදේශ) - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ

115 persons / ha

නගර සභා පරිපාලන ප්‍රදේශය

1,634ha

නගර සීමා ප්‍රදේශය - කොළඹ, දෙහිවල සහ කෝට්ටේ-2017

38,134 ha

ජනගහනය

 • Population
  889,000
 • urban extent
  1,634 ha
 • density
  115 Person/ha

මිනිසා නගරයේ ප්‍රධාන චරිතයකි. ජනගහන වෙනස්කම් පිළිබඳ තොරතුරු දේශීය සංවර්ධනය සඳහා සෘජු බලපෑමක් සිදුකරයි.

ජනගහන වර්ධනය , ගැමි - නාගරික සංක්රමණික ප්‍රවණතා සහ අභියෝග, නගරවාසීන්ගේ සවිස්තරාත්මක වූ ජනගහන වාර්තා පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ, නගරවාසීන්ගේ අභිලාෂයන් ආදී විස්තරාත්මක විග්‍රහයන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් එහි ප්‍රවණතා මත පදනම්ව නගර ජනගහනය පිළිබඳ ප්‍රක්ෂේපණයක් සපයයි. යහපත් අනාගතයක් සඳහා තීරණ ගැනීමේදී මෙම දත්ත හා තොරතුරු සලකා බැලීම අතිශය වැදගත් වේ.

භාෂා හැකියාව
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත මගින් ප්‍රදේශයේ ජනතාවගේ භාෂා හැකියාවන් පිලිබඳ විස්තර සපයයි.
වයස් කාණ්ඩය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය ජනගහනයෙහි පුරුෂයන් සියදෙනෙකුට සාපේක්ෂ ස්ත්‍රීන් ගණන අනුව ගණනය කරනු ලැබේ. මෙම ප්‍රස්ථාරයේ දත්ත අනුව වයස අවුරුදු 30 ට වැඩි පිරිමි පුරුෂයන්ට වඩා එම වයසේ පසුවන කාන්තාවන් ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් ගන්නා බව දැක්වේ.
ජාතික අගය හා ස්ත්‍රී මූලික කුටුම්භ/පුරුෂ මූලික කුටුම්භ ප්‍රමාණය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත මගින්, නගරයේ පුරුෂ මූලික කුටුම්භ හා ස්ත්‍රී මුලික කුටුම්භ සංඛ්‍යාව ජාතික අගය හා සාපේක්ෂව දක්වා තිබේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම ප්‍රස්තාරය මගින් පෙන්නුම් කරන්නේ 2012 වසර තුළ නගරයට සංක්‍රමණික ජනතාව පිලිබඳ දත්තයි.
ජනවාර්ගික පැතිකඩ
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ ජනවාර්ගික සැකැස්ම සලකා බැලීමේදී , සිංහල 84.8% ක්ද ශ්‍රී ලංකා මුවර් 5.1 ක් ද, ද්‍රවිඩ ජාතිකයින් 6.9% ද, අනෙක් කණ්ඩායම් 3.1 ක් ද ලෙස දැක්වේ.
ජන සංක්‍රමණයට හේතු
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
රැකියා අවස්ථා හේතු කරගනිමින් පිරිමි හා කාන්තා සංක්රමණිකයන් දෙපාර්ශවයම නගරයට සංක්‍රමණය වී ඇති බව දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ.
වයස අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බෙදී යාම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ සංවර්ධනය සඳහා නියුක්ත කළ හැකි පරිදි යහපත් මට්ටමේ ශ්‍රම බලකායක් නගරය තුල සිටින බව මෙම දත්ත විස්තර කරයි.

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිලිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.
දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, එ මගින් මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමයි.

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටම (වයස අවුරුදු 3 - 24 )
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
පාසල් අධ්‍යාපනය ලබනා පිරිස මෙම දත්තයන්ට අනුව එහල අගයක් ගන්නා අතර, අධ්‍යාපන කටයුත්තක් සඳහා යොමු නොවූ පිරිසේ සැලකිය යුතු ප්‍රතිශතයක් වාර්තා වේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඉහළම අධ්‍යාපන මට්ටම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
අ.පො.ස. (සාමාන්‍ය පෙළ) හා අ.පො.ස (උසස් පෙළ) සඳහා යොමු වන ශිෂ්‍යාවන් ප්‍රමාණය ඉහල අගයක පවතින අතර, උපාධි ලබා ගැනීම සඳහා යොමුවන සිසුවන්ගේ ප්‍රතිශතයට වඩා සිසුවියන්ගේ ප්‍රතිශතය අඩු මට්ටමක පවතී.
පරිගණක සාක්ෂරතාව - (වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනය)
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ ජනතාවගේ පරිගණක සාක්ෂරතා මට්ටම සැලකිය යුතු ලෙස ඉහළ මට්ටමක පවතී

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
පසුගිය වසර කිහිපය ඇතුළත ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සහාව හා තදාසන ප්‍රදේශයන්හි මාරක රිය අනතුරු සිදුවී ඇති ප්‍රවනතාවයන් මෙම දත්ත මගින් පැහැදිලි කෙරේ. ඒ අනුව වාර්තාගත අනතුරු ප්‍රමාණයේ ඉහල යාමක් පිළිඹිබු කරයි.
පෙ.ව. 06 සිට ප.ව. 06 දක්වා මහ නගර සභා සීමාවට ඇතුල්වන වාහනවල ප්‍රතිශතය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
නගර සිමා ප්‍රදේශයට පිවිසෙන වාහන වලින් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් මෝටර් සයිකල් /කාර් / වෑන් / ජීප් රථ වැනි පුද්ගලික වාහන සඳහා වෙන් වේ. බස්රථ සඳහා වෙන්වන කොටස ඉතා සුළු කොටසකි.
වාහන තදබදය (දිවා කාලයේ)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
උදෑසන 6 සිට 9 දක්වා සහ පස්වරු 4 සිට පස්වරු 5 දක්වා කාලය තුල ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සභා ප්‍රදේශයේ වැඩිම වාහන තදබදය වාර්තා වේ. ඉහලම රථවාහන ප්‍රමාණයක් මාර්ගයේ ගමනාගමනය කරනුයේ පෙරවරු 8 පමණ වන විට බව මේ අනුව ගම්‍ය වේ. ප්‍රදේශයේ මාර්ග භාවිතා කරමින් පාසල් හා සේවා ස්ථාන වෙත ගමන්ගන්නා පිරිස මෙම වාහන තදබදයට හේතු විය හැක.
වාහන වර්ගය සහ මගීන් සංඛ්‍යාව - මාර්ගයේ එක් පසෙකට , පැය 24 ක් තුල
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
මාර්ගයේ ගමන් කරන බස් රථ මගින් බහුතර මගීන් ප්‍රමාණයක් සඳහා ප්‍රවාහන පහසුකම් සපයයි. පෞද්ගලික රථ වාහන භාවිතා කිරීමද ඉහළ මට්ටමක පවතී. නගරය තුළ මාර්ග ජාලයේ රථවාහන තදබදයට මූලික හේතුවක් මෙය විය හැකිය
පදික මාරුව භාවිතය

නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය, රටාවන්, ඉඩම් භාවිතය සහ නිවාස වැනි ප්‍රවණතා සහ ඒ සමඟ ඇතිවන සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහි සලකා තිබේ.

නිවාස අවශ්‍යතා , යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන සඳහා වන වියදම්, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම මුල්කරගත් නාගරික සැලසුම්කරණය, නාගරික ඉඩම් පරිහරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් තොරතුරු සමුදායක් මෙම අංශය මගින් ගොනුකොට තිබේ . මෙහි SDG 11.1 ට අදාළ දර්ශක ද භාවිතා කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ සෞඛ්‍ය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවාවන්ගේ ජනගහනය මෙ මගින් ආවරණය වේ. SDG ඉලක්ක 11.7 වෙත ද අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

නිවාස ඒකක වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සභාව තුල පවතින නිවාස වල තත්වය පිළිබඳ මෙහි දැක්වේ. නිවාසවල බහුතරයක් (සියයට 88 ක් පමණ) තනි තට්ටුවේ හා තට්ටු දෙකේ නිවාස වේ.

නාගරික සේවා

නාගරික සේවා හෝ නාගරික සේවාවන් යොමු කරනු ලබන්නේ පුරවැසියන්ට ගෙවිය යුතු බදු ගෙවීම සඳහා නගරයේ ආන්ඩුවේ පුරවැසියන් අපේක්ෂා කරන මූලික සේවාවන්ය.

ඝන අපද්‍රවය එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම (දිනකට)
මුලාශ්‍රය - JICA
නගරයේ එක්රැස්වන කසල ප්‍රමාණයෙන් සියයට 97 ක්ම නගර සභාව මගින් එකතු කර බැහැර කරන බව දත්ත අනුව පැහැදිලි වේ.

පාරිසරික

නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු පරිසරයකින් සමන්විත විය යුතුය. වායු දුෂණය සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, පරිසරයේ පැවැත්ම හා සුරක්ෂිත භාවය මෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක හා ඓතිහාසික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී පැහැදිලි අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.
ආපදා අවදානම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානය, නුතනයේ පාරිසරික සාදක හා සබැඳි තවත් වැදගත් අංගයකි. නගර තුල ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීමේදී මෙවන් පාරිසරික තත්වයන් හා සාධක ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ලා සැලකිය යුතුය.

Marshy land exists in all wards of the Kotte MC
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
කෝට්ටේ මහනගර සභාව ජෛව විවිධත්වයෙන් අනුන තෙත් බිම් වලින් යුතු මිනිසුන්ට ජීවත්වීමට සුදුසු පරිසරයකින් යුක්තවේ. එම ප්‍රදේශයට අයත් කලාප 10 නුගේගොඩ දකුන සහ ගංගොඩවිල යන ප්‍රදේශයන් දෙක හැරුණු කොට අනෙකුත් සෑම කලාපයකම මුළු භූමියෙන් සැලකිවයුතු ප්‍රමාණයක් තෙත්බිම් සහිතය. මැයි සිට අගෝස්තු දක්වා වන නිරිතදිග මෝසම් කාලයේ දී ඇති වන අධික වර්ෂාවෙන් එක්රැස්වන ජලය රඳවා ගැනීමට මෙම තෙත්බිම්වලින් සිදුවන්නේ මහඟු උපකාරයකි.

තේමා සිතියම්

Filter Options
Print
Legend
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

ඉදිකරන ලද භූමිය
 • මුළු ඉදිකරන ලද භූමිය
  1303.48
 • නේවාසික
  • මහල් නිවාස (මහල් තුනකට වඩා වැඩි)
   • 2.50
  • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
   • 894.24
  • පැල්පත් (වැඩි දියුණු කොට නීතිගත කිරීමට සුදුසු)
   • 2.12
  • මුඩුක්කු (නීතිගත කිරීමට නුසුදුසු)
   • 1.55
 • වාණිජ
  • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
   • 99.87
  • කාර්යාල
   • 31.68
  • ව්‍යාපාරික හා නේවාසික මිශ්‍ර භාවිතය
   • 19.87
  • බැංකු
   • 3.28
 • ආයතනික
  • අධ්‍යාපනික
   • විශ්ව විද්‍යාලය
    3.57
   • වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
    7.24
   • පාසල්
    23.50
  • සෞඛ්ය
   • රෝහල්
    0.07
   • බෙහෙත් ශාලා
    1.56
  • රාජ්‍ය ආයතන
   • 31.96
 • කර්මාන්ත
  • කර්මාන්ත ශාලා
   • 20.40
 • ප්‍රවාහන
  • බස්නැවතුම්
   • 0.16
  • දුම්රිය නැවතුම්
   • 0.16
  • රථ ගාල්
   • 0.98
  • මහාමාර්ග
   • 99.07
 • පොදු ස්ථාන
  • උද්‍යාන / චතුරශ්‍ර
   • 3.06
  • ක්‍රීඩා භූමි
   • 18.58
  • සුසාන භූමි
   • 1.84
 • සංස්කෘතික
  • ආගමික
   • විහාර / සිද්ධස්ථාන
    19.83
   • ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය
    1.800
   • මුස්ලිම් පල්ලිය
    0.05
  • පුරාවිද්‍යාත්මක වටිනාකමකින් යුතු
   • 0.36
 • ඉදිකරමින් පවතින
   • 14.18
ඉදි නොකරන ලද
 • මුළු ඉදි නොකරන ලද
  330.07
 • කෘෂිකාර්මික
   • 2.62
 • ජලය
   • 66.82
 • තෙත්බිම්
   • 219.13
 • හිස් බිම්
   • 41.50
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

නාගරික ප්‍රදේශය
ශ්‍රී ජයවර්ධනපුර කෝට්ටේ මහා නගර සභාව
 • නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2019
 • සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2019
  %
 • නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය
  0 KM2
 • පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    KM2
     • 1995
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2001
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2012
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2017
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
     • 2019
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
 • නගර සීමා ප්‍රදේශය
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    KM2
     • 1995
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2001
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2012
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2017
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
     • 2019
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.