රත්නපුර මහා නගර සභාව

රත්නපුරය (ratnapura)
இரத்தினபுரி (Irattiṉapuri)
සබරගමුව පළාතේ ප්‍රධානනගරය රත්නපුර නගරයි. ප්‍රදේශය මැණික් කර්මාන්තය සඳහා ප්‍රසිද්දියක් උසුලන අතර "රත්න" ඇති පුරවරය හෙවත් "රත්නපුරය" යනුවෙන් නගරය හැඳින්වීමට මූලික හේතුව ද එයයි. ලංකාවේ ප්‍රධාන ගංගා හතරෙන් එකක් වන කළු ගග රත්නපුර නාගරික ප්‍රදේශය හරහා ගලා යයි.

2012 දී ජනගහනය

46,229

2017 දී ජනගහනය (SoSLC ඇස්තමේන්තුව)

56,000

ජනගහන ඝනත්වය - ඇස්තමේන්තුව 2017 (ජනගහනය/ඉදිකරන ලද ප්‍රදේශ)

54 persons / ha

නගර සභා පරිපාලන ප්‍රදේශය

2,266ha

නගර සීමා ප්‍රදේශය-2017

89 ha

ජනගහනය

 • Population
  56,000
 • urban extent
  2,266 ha
 • density
  54 Person/ha

මිනිසා නගරයේ ප්‍රධාන චරිතයකි. ජනගහන වෙනස්කම් පිළිබඳ තොරතුරු දේශීය සංවර්ධනය සඳහා සෘජු බලපෑමක් සිදුකරයි.

ජනගහන වර්ධනය , ගැමි - නාගරික සංක්රමණික ප්‍රවණතා සහ අභියෝග, නගරවාසීන්ගේ සවිස්තරාත්මක වූ ජනගහන වාර්තා පිළිබඳ විද්‍යාත්මක පැතිකඩ, නගරවාසීන්ගේ අභිලාෂයන් ආදී විස්තරාත්මක විග්‍රහයන් ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය ද සැලකිල්ලට ගනිමින් එහි ප්‍රවණතා මත පදනම්ව නගර ජනගහනය පිළිබඳ ප්‍රක්ෂේපණයක් සපයයි. යහපත් අනාගතයක් සඳහා තීරණ ගැනීමේදී මෙම දත්ත හා තොරතුරු සලකා බැලීම අතිශය වැදගත් වේ.

භාෂා හැකියාව
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරය තුල සිටින ජනතාවගේ, ඒ ඒ ජන කොටස් අනුව භාෂා හැකියාවන් මෙම දත්ත මගින් පැහැදිලි කෙරේ.
වයස් කාණ්ඩය අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙහි, පුරුෂයන් සිය දෙනෙකු ගත්විට, ඒ හා සාපේක්ෂව සිටින කාන්තාවන් ප්‍රමාණය පිළිබඳ දත්ත දැක්වේ. ඒ අනුව සලකා බලන කල, සියලු වයස් කාණ්ඩ වල පුරුෂයින් ප්‍රමාණය හා සාපේක්ෂ කාන්තාවන් ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් ගන්නා බව දැක්වේ.
ජාතික අගය හා ස්ත්‍රී මූලික කුටුම්භ/පුරුෂ මූලික කුටුම්භ ප්‍රමාණය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත මගින් ප්‍රදේශයේ ස්ත්‍රී මූලික කුටුම්භයන් හා පුරුෂ මූලික කුටුම්භයන්, ජාතික සාමාන්‍ය අගය හා දැක්වේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත අනුව පැහැදිලි වන්නේ, නගරය තුලට සංක්‍රමණිත පුරුෂයන්ගේ ප්‍රමාණයට වඩා, කාන්තාවන් ප්‍රමාණය ඉහල අගයක් ගන්නා බවයි.
ජනවාර්ගික පැතිකඩ
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර මහා නගර සභාවේ, සිංහල ජනගහනය සියයට 79.4 ක් ද, සියයට 12.2 ක් ශ්‍රී ලංකා මුවර් ජනතාවද, සියයට 7.0 ද්‍රවිඩ ජනතාවද, තවත් සියයට 1.5 ක් අනෙකුත් ජන කණ්ඩායම් සඳහාද වෙන් වේ.
ජන සංක්‍රමණයට හේතු
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත අනුව, බහුතර සංක්‍රමණිත කාන්තාවන් විවාහයෙන් පසු නගරය තුලට සංක්රමණය වී ඇති අතර, සංක්‍රමණිත පුරුෂයන් නගරය තුළ රැකියා අවස්ථා ඔවුන් නගරයට පැමිණීමේ ප්‍රධාන හේතුවක් ලෙස දක්වයි.
වයස අනුව ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය බෙදී යාම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
මෙම දත්ත, ස්ත්‍රී පුරුෂභාවය අනුව එක් එක් වයස් කාණ්ඩයේ ජනගහනය විස්තර කර දක්වයි.

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිලිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.
දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, එ මගින් මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමයි.

ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටම (වයස අවුරුදු 3 - 24 )
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර මහා නගර සභාව තුල ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව අධ්‍යාපන මට්ටම මෙම දත්ත මගින් දැක්වේ.
ස්ත්‍රී පුරුෂ භාවය අනුව ඉහළම අධ්‍යාපන මට්ටම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නගරයේ ජනතාවගේ අධ්‍යාපන මට්ටම මෙම දත්ත මගින් විස්තර කරයි. වැඩිම සිසුන් පිරිසක් ද්වීතියික අධ්‍යාපන මට්ටමට දක්වා අධ්‍යාපනය ලබා ඇති බව මෙම දත්ත මගින් පැහැදිලි වේ.
පරිගණක සාක්ෂරතාව - (වයස අවුරුදු 10 සහ ඊට වැඩි ජනගහනය)
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
2012 වසරේ දී රත්නපුර නගරයේ ජනතාවගේ වයස් කාණ්ඩය අනුව පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය මෙම දත්ත මගින් පෙන්නුම් කරයි.

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)
මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව
පසුගිය වසර තුන ඇතුළත ප්‍රදේශයේ සිදුවූ මාරක රිය අනතුරු පිළිබඳ දත්ත මෙහි දැක්වේ.
පෙ.ව. 06 සිට ප.ව. 06 දක්වා මහ නගර සභා සීමාවට ඇතුල්වන වාහනවල ප්‍රතිශතය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
උදෑසන 6 ත් සවස 6 ත් අතර කාලය තුල රත්නපුර මහ නගර සභා ප්‍රදේශයට පැමිණෙන වාහන ප්‍රමාණයෙන් වැඩිම ප්‍රතිශතයක් (83%) යතුරුපැදි /මෝටර් රථ / වෑන් / ජීප් රථ වැනි පෞද්ගලික වාහන වන අතර, බස් රථ සඳහා 6% ක පමණ සුළු ප්‍රතිශතයක් වෙන් කෙරේ.
වාහන තදබදය (දිවා කාලයේ)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
රත්නපුර මහා නගර සභාවේ පෙරවරු 7 සහ 9 අතර කාලය තුල ඉහලම වාහන තදබදය වාර්තා වන අතර, පාසැල් සහ කාර්යාල කටයුතු සඳහා ගමනාගමන පහසුකම් සලසාගන්නා පිරිස් මේ සඳහා හේතු විය හැක.
වාහන වර්ගය සහ මගීන් සංඛ්‍යාව - මාර්ගයේ එක් පසෙකට , පැය 24 ක් තුල
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
මෙම දත්ත මගින් එක් එක් ප්‍රවාහන මාධ්‍ය හා එහි මගීන් සංඛ්‍යාව විස්තර කරයි. බස්රථ මගින් ප්‍රවාහන පහසුකම් සලසාගන්න මගීන්ගේ ප්‍රමාණය මේ අනුව ඉහල මට්ටමක පවතිනා බව පැහැදිලි වේ.
පදික මාරුව භාවිතය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
මෙම දත්ත මගින් ප්‍රදේශයේ පදිකයන්ගේ ගමනාගමන රටා පිළිබඳ විස්තර කරයි

ආර්ථිකය

නගර ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිලිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

නගර වල තරඟකාරීත්වයේ ඇස්තමේන්තුගත මිනුම් දර්ශකය (CCI)
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
නගර වල තරගකාරිත්වය පිලිබඳ දර්ශකයේ හයවන ස්ථානයේ රැදී සිටින්නේ රත්නපුර නගර සභාවයි.
ඇස්තෙම්න්තුගත ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය
මුලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව 2017
මෙම දත්ත අනුව රත්නපුර මහ නගර සභාවේ ඒක පුද්ගල දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ ක්‍රමික වැඩිවීමක් පෙන්නුම් කරයි.

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

නගර පරිපාලන දර්ශකය
මූලාශ්‍රය - SOSLC ව්‍යාපෘතිය
නගර පරිපාලන දර්ශකය අනුව රත්නපුර නගරය හයවන ස්ථානයේ රැදී සිටින බව පැහැදිලි වේ.
පලාත් පාලන ආයතන බෙදා දීම
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
ශ්‍රී ලංකාව, පළාත් පාලන ආයතන අනුව එහි ජනගහනය හා විශාලත්වය අනුව වර්ග තුනකට බෙදී ඇත. ඒ මහා නගර සභා, නගර සභා සහ ප්‍රාදේශීය සභා ලෙසයි. මාර්ග, සනීපාරක්ෂක කටයුතු, කානු, අපද්‍රව්‍ය එකතු කිරීම, නිවාස, පුස්තකාල, පොදු උද්‍යාන හා අනෙකුත් පහසුකම් ඇතුළු විවිධ සේවාවන් සැපයීම සඳහා ඔවුන් වගකිව යුතු ය. මෙම දත්ත මඟින් පලාත් පාලන ආයතනයන්හි බෙදී යාම දැක්වේ. සබරගමුව පළාත මහා නගර සභා එකකින් නගර සභා තුනකින් සහ ප්‍රාදේශීය සභා විසිපහකින් සමන්විත වන අතර, පළාතේ ප්‍රධාන නගරය රත්නපුර නගරයයි.

නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය, රටාවන්, ඉඩම් භාවිතය සහ නිවාස වැනි ප්‍රවණතා සහ ඒ සමඟ ඇතිවන සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහි සලකා තිබේ.

නිවාස අවශ්‍යතා , යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන සඳහා වන වියදම්, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම මුල්කරගත් නාගරික සැලසුම්කරණය, නාගරික ඉඩම් පරිහරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් තොරතුරු සමුදායක් මෙම අංශය මගින් ගොනුකොට තිබේ . මෙහි SDG 11.1 ට අදාළ දර්ශක ද භාවිතා කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ සෞඛ්‍ය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවාවන්ගේ ජනගහනය මෙ මගින් ආවරණය වේ. SDG ඉලක්ක 11.7 වෙත ද අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

නිවාස ඒකක වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර මහා නගර සභා බල ප්‍රදේශය තුළ නිවාස වර්ග කිරීම අනුව නිවාසවල බහුතරයක් (සියයට 93.4 ක් පමණ) තනි තට්ටුවක් සහ තට්ටු දෙකක් සහිත නිවාස බව දැක්වේ.
නිවාස වර්ග
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
රත්නපුර නගරයේ 2012 වසරේදී නිවාස 89.8% කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ස්ථීර නිවාස බව මෙම දත්ත මගින් දැක්වේ.

නාගරික සේවා

නාගරික සේවා හෝ නාගරික සේවාවන් යොමු කරනු ලබන්නේ පුරවැසියන්ට ගෙවිය යුතු බදු ගෙවීම සඳහා නගරයේ ආන්ඩුවේ පුරවැසියන් අපේක්ෂා කරන මූලික සේවාවන්ය.

යටිතල පහසුකම්
මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව
නල ජලය සහ විදුලිය සඳහා ඉතා යහපත් සේවා සැපයුම් ජාලයක් රත්නපුර නගරය තුල වාර්තා වේ.
ඝන අපද්‍රවය එකතු කිරීම හා බැහැර කිරීම (දිනකට)
මුලාශ්‍රය - JICA
ප්‍රදේශයේ ඝන අපද්‍රව්‍ය එක්රැස් කිරීම හා බැහැර කිරීම පිලිබඳ දත්ත මෙහි දැක්වේ.

පාරිසරික

නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු පරිසරයකින් සමන්විත විය යුතුය. වායු දුෂණය සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, පරිසරයේ පැවැත්ම හා සුරක්ෂිත භාවය මෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක හා ඓතිහාසික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී පැහැදිලි අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.
ආපදා අවදානම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානය, නුතනයේ පාරිසරික සාදක හා සබැඳි තවත් වැදගත් අංගයකි. නගර තුල ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීමේදී මෙවන් පාරිසරික තත්වයන් හා සාධක ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ලා සැලකිය යුතුය.

දේශගුණික ආපදා අවදානමට නිරාවරණය ( 1974 - 2017 )
මූලාශ්‍රය - ආපදා කළමනාකරණ මධ්‍යස්ථානය
වසර 1974 සිට 2017 දක්වා විටින් විට නගරයට බලපෑ ස්වභාවික උවදුරු පිළිබඳ මෙහි තොරතුරු දැක්වේ.
රථවාහන හේතුවෙන් සිදුවන වායු දූෂණය
මූලාශ්‍රය - ජාතික ගොඩනැගිලි පර්යේෂණ සංවිධානය
නගරයේ ඇති දූෂිත වායු පිළිබඳ මෙම දත්ත විස්තර කරයි. නිර්දේශිත සල්ෆර් ඩයොක්සයිඩ් (SO2) සහ නයිට්‍රජන් ඩයොක්සයිඩ් (NO2) මට්ටම් ලෝක සෞඛ්‍ය සංවිධානයේ නිර්දේශයන්ට අනුව වේ.

තේමා සිතියම්

Filter Options
Print
Legend
Filter Options
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

ඉදිකරන ලද භූමිය
 • මුළු ඉදිකරන ලද භූමිය
  1088.76
 • නේවාසික
  • මහල් නිවාස (මහල් තුනකට වඩා වැඩි)
   • 0.05
  • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
   • 823.48
  • පැල්පත් (වැඩි දියුණු කොට නීතිගත කිරීමට සුදුසු)
   • 0.17
  • මුඩුක්කු (නීතිගත කිරීමට නුසුදුසු)
   • 0.15
 • වාණිජ
  • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
   • 55.03
  • කාර්යාල
   • 1.34
  • ව්‍යාපාරික හා නේවාසික මිශ්‍ර භාවිතය
   • 1.53
  • බැංකු
   • 0.94
 • ආයතනික
  • අධ්‍යාපනික
   • වෙනත් උසස් අධ්‍යාපන ආයතන
    1.53
   • පාසල්
    19.82
  • සෞඛ්ය
   • රෝහල්
    10.39
   • බෙහෙත් ශාලා
    0.14
  • රාජ්‍ය ආයතන
   • 51.1
 • කර්මාන්ත
  • කර්මාන්ත ශාලා
   • 3.91
 • ප්‍රවාහන
  • බස්නැවතුම්
   • 2.55
  • රථ ගාල්
   • 2.38
  • මහාමාර්ග
   • 21.99
  • රේල් පාර
   • 55.63
 • පොදු ස්ථාන
  • උද්‍යාන / චතුරශ්‍ර
   • 0.71
  • ක්‍රීඩා භූමි
   • 19.37
  • සුසාන භූමි
   • 2.01
 • සංස්කෘතික
  • ආගමික
   • විහාර / සිද්ධස්ථාන
    12.58
   • ක්‍රිස්තියානි පල්ලිය
    0.53
   • මුස්ලිම් පල්ලිය
    0.42
 • ඉදිකරමින් පවතින
   • 1.01
ඉදි නොකරන ලද
 • මුළු ඉදි නොකරන ලද
  1177.52
 • කෘෂිකාර්මික
   • 680.27
 • ජලය
   • 76.39
 • වනාන්තර
   • 254.69
 • තෙත්බිම්
   • 26.82
 • කටු පඳුරු සහිත ලඳු කැළෑ
   • 114.22
 • හිස් බිම්
   • 25.13
Filter Options
Print
සිතියම් සුචිය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගර

නාගරික ප්‍රදේශය
රත්නපුර මහා නගර සභාව
 • නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2019
  2.73
 • සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2019
  0 %
 • නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය
  0 KM2
 • පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    1.67 KM2
     • 1995
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      22.67 KM2
      • නාගරික
       0.41 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       4.57 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       17.09 KM2
      • ජලය
       0.6 KM2
     • 2001
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      22.67 KM2
      • නාගරික
       0.79 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       5.33 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       15.95 KM2
      • ජලය
       0.6 KM2
     • 2012
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      22.67 KM2
      • නාගරික
       1.76 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       6.9 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       13.41 KM2
      • ජලය
       0.6 KM2
     • 2017
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      22.67 KM2
      • නාගරික
       2.56 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       7.74 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       11.77 KM2
      • ජලය
       0.6 KM2
     • 2019
      මුළු පරිපාලන ප්‍රදේශ සීමාව
      0 KM2
      • නාගරික
       2.56 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       7.74 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       11.77 KM2
      • ජලය
       0.6 KM2
 • නගර සීමා ප්‍රදේශය
   • නාගරික ව්‍යාප්තිය 1995 - 2019
    1.06 KM2
     • 1995
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      244.84 KM2
      • නාගරික
       0 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       7.58 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       231.95 KM2
      • ජලය
       5.31 KM2
     • 2001
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      244.84 KM2
      • නාගරික
       0.1 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       10 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       229.43 KM2
      • ජලය
       5.31 KM2
     • 2012
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      244.84 KM2
      • නාගරික
       0.41 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       15.04 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       224.08 KM2
      • ජලය
       5.31 KM2
     • 2017
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      244.84 KM2
      • නාගරික
       0.89 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       18.21 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       220.43 KM2
      • ජලය
       5.31 KM2
     • 2019
      මුළු නගර සීමා ප්‍රදේශය
      0 KM2
      • නාගරික
       0.89 KM2
      • අර්ධ නාගරික
       18.21 KM2
      • ඉදිකිරීම් රහිත
       220.43 KM2
      • ජලය
       5.31 KM2
Tell us

contact us

If you have any comments, complaints or suggestions to improve the content of this site, please feel free to contact us by filling the following form.