ජනගහනය
ජනගහනය
Please add
පරිපාලන ප්‍රදේශය
410.71 ha
ඝනත්වය
98.25 persons / ha

නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක බලවේගය මිනිසාය. නගරයක සක්‍රීයත්වය පදනම් වන්නේ මිනිසා හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මතය. නගරයක් තුළ වෙසෙන ජනගහණයේ සංයුතීන් හා ඔවුන්ගේ විවිධාකාර හැකියාවන් පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සාර්ථක නාගරික අධ්‍යයනයක මූලික පියවර විය යුතුය.

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

පුමිතිරි බව වයස් ව්‍යුහය අනුව බෙදීගොස් ඇති ආකාරය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව-2012

අක්කරේපත්තු නගර සභාව සැලකීමේදී සමස්ත ස්ත්‍රී පුරුෂ අනුපාතය පිරිමි සහ ගැහැණු 53.8% කි. වැඩිම ජනගහනය අවුරුදු 30-59 කාණ්ඩයට අයත් වේ. එය පිරිමි ජනගහනයෙන් 44.% ක් සහ කාන්තා ජනගහනයෙන් 56% කි. දෙවන ඉහළම කාණ්ඩය 15 ට අඩු පිරිමින් වන අතර පිරිමින්ගෙන් 49% ක් සහ කාන්තාවන් 51% ක් වේ. එය වර්තමාන ශ්‍රී ලාංකික සාමාන්‍යයට වඩා සැලකිය යුතු ඉහළ ප්‍රතිශතයක් වන අතර ත්‍රිකුණාමල මහ නගර සභා සීමාවන් සලකා බැලීමේදී 47.96% ක් පිරිමින් වන අතර 52.04% ක් කාන්තාවන් වේ.

Download data file here

ජනවාර්ගික පැතිකඩෙහි සංයුතිය - නාගරික ප්‍රදේශය,  දිස්ත්‍රික්කය හා පළාත අනුව

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව-2012

කාත්තන්කුඩි නගර සභාවේ ජනගහනයේ වැඩිම ජනවාර්ගික සංඛ්‍යාව ශ්‍රී ලංකික මුස්ලිම්ය. එය සමස්ත ශ්‍රී ලංකාව අතර දෙවන ඉහළම මුස්ලිම්ය ප්‍රතිශතය වන අතර එය 99% ක් වන අතර ඉහළම අගය 100% ක් අක්කරයිපතු වේ. අනෙකුත් සියලුම ජනවාර්ගිකයන්ට අයත් වන ජනගහනය 232 ක් පමණක් වන අතර එය 1% ටත් වඩා අඩුය.

Download data file here

ස්ත්‍රී පුරුෂ ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව -2012

2012 සංගණනයට අනුව කාන්තා ජනගහනය රටේ පිරිමි ජනගහනයට වඩා ඉහළ අගයක් ගනී. මුළු ජනගහනයෙන් සියයට 48.4 ක් පිරිමින් වන අතර සියයට 51.6 ක් කාන්තාවන් වේ. කට්ටන්කුඩි නාගරික සභා සීමාවන් තුළ ඇති සමස්ත ජනගහනයෙන් ඉහත ප්‍රස්ථාරය දෙස බැලීමෙන් සියයට 46.2 ක් පිරිමින් වන අතර සියයට 53.8 ක් කාන්තාවන් වේ.

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

මාර්ග අංශයට අදාළ කම්කරුවන්

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

There are permanent and casual workers in the road sector. in year 2018, the majority of them are permanent workers.

සනීපාරක්ෂක අංශයට අදාළ සේවකයින්

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

The majority of the available sanitation-related workers are permanent in the year 2018. The workers are responsible for all the cleaning and maintaining sanitation-related services. The permanent as well as casual workers are supporting the services to be maintained at an efficient level.

නාගරික සේවා

නගර වැසියන්ගේ යහපත් ජීවන තත්වය සහතික කිරීම නාගරික සේවාවන්ගෙන් යුතු විය යුතු මුලික කාර්ය භාරයයි

නාගරික මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්‍රධාන සේවාවන් සපයයි. වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා, සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම වෙත ප්‍රවේශය සහ අතිරේක සේවාවන් රාශියක් වැනි ප්‍රධාන රාජ්‍ය පරිපාලන කාර්යයන් නගර විසින් සපයනු ලැබේ.

නාගරික මධ්‍යස්ථාන පදිංචිකරුවන්ට සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන සේවා සපයයි: ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහ අධ්‍යාපනයක් සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් ලබා දීම. සමාජ විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ පුස්තකාල, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන සහ ක්‍රීඩා පහසුකම් වැනි ප්‍රජා සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සේවාවන් ද ඒවාට ඇතුළත් ය. සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා වඩාත් යහපත් අනාගතයක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ගුණාත්මක සේවා සහතික කිරීම තීරණාත්මක අංගයකි.

සේවා ලබා ගැනීමේ හැකියාව
Availability of Road Inventory
Yes
Availability of Asset register
Yes
An online system is available for citizen to request services
No
A "reference no" is issued to the citizen requesting services
No
A "Front Office" is available
Yes
All the services can be accessed at a single location (Front Office) by a visiting citizen
Yes
Separate Male/Female toilets are available for the visiting citizen
Yes

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

This data represent the 2018 records. Services delivered to the citizens by the local authority is very important to measure the functionalities and capacities of the local authority.

සමාජ සේවා වැඩසටහන්

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

Fund alocation for social servises in the area indicate the facilities provided to develop the quality of the socity. The data elaborate on main sectiones in social servises, and how the budget alocations and expenditure took place in 2018.

ධාරිතා සංවර්ධනය සඳහා පුහුණු සැසි

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

Providing trainings to the staff will increase the capacities of the officers in managing and decision making. This data explained on provided trainings and the number of officers trained.

පළාත් පාලන ආයතන සතුව පවතින බර වාහන හා උපකරණ

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

Uplifting the people’s living standards is a prominent task as well as a requirement of any country. Sri Lanka also attempts to acquire a higher level of living standard of people in the field of economic, social, and cultural development. In the process, it is a preeminent contribution in minimizing regional disparities, contributing to national economic development, and strengthening the democratic process that has been shown by the Provincial Councils and the Local Government system in the country. Local Government ministry has provided allocation for the strengthening of low-income generated Local Authorities to improve infrastructure facilities and furnish essential machines and equipment. Especially, more allocations have been provided for selected local authorities, which are facing many difficulties in carrying out day-to-day maintenances due to insufficient income levels.

නියාමන සේවා (මසකට ලැබෙන සාමාන්‍ය අයදුම්පත් ගණන)

මූලාශ්‍රය - කාත්තන්කුඩි නගර සභාව

The Urban council receive different types of applications. Considering the monthly average of the received applications, the highest amount of applications are received to obtain change of ownership.

තේමා සිතියම්

 

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශය:

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 410.71 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න                      දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම:

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 18 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ. (දත්ත මූලාශ්‍රය: මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න                     දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම:

කාත්තන්කුඩි නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් මාර්ගවල නම ආදී වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.මෙම තොරතුරු 2020 දී යාවත්කාලීන කර ඇත. (දත්ත මූලාශ්‍රය _ OpenStreetMap)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න                        දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය

ඉතා සීමිත සම්පතක් වන භූමිය සහ ඉඩම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන් බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය.

 

විශේෂයෙන්ම භාවිතය සඳහා සුදුසු ඉඩම් වල හිඟයක් ඇති නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා මෙය වඩා වැදගත් වේ. වැඩි වන ජනගහනයකට සරිලන පරිදි සැලසුම් සහගත නගර නිර්මාණය කිරීම සඳහා, වර්තමානයේ දී ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වර්තමාන භූමි පරිභෝජනය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමටත්, ඉඩම් වෙන් කර ඇති ආකාරය සහ ඒවා අද අපගේ නගරවල භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නත් තේරුම් ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් මගින් තොරතුරු සපයයි.

 

මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් "ඉදිකළ / ඉදිනොකළ" ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට සහ ඒවායේ උප කාණ්ඩ 36 කට වර්ග කර ඇත. සිතියම් මත ක්ලික් කිරීම සහ සිතියම් කොටස් වෙන වෙනම අක්‍රිය හා සක්‍රිය කිරීමේ පහසුකම මෙහි පවතින අතර එමඟින් පරිශීලකයාට කාණ්ඩ හෝ උප කාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙම එක් එක් උප කාණ්ඩවල ඉඩම් ප්‍රමාණය සිතියම් ප්‍රදේශයට පහළින් ඇති ප්‍රස්ථාරවල දක්වා ඇත. මෙය වඩා යහපත් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් වැඩි දියුණු කරන මෙවලමක් වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය


කාත්තන්කුඩි නගර සභාව හෙක්ටයාර 410.71 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. එම සීමාවන් තුළ ග්‍රාමීය නිලධාරි කොට්ඨාශ 18 ක් ඇත. (සවිස්තරාත්මක තොරතුරු සඳහා කරුණාකර නගර තොරතුරු පිටුව යටතේ තේමාත්මක සිතියම් අංශය බලන්න)

 

නැ‍ඟෙනහිර පළාතේ ප්‍රධාන නගරයක් ලෙස හැඳින්වෙන කාත්තන්කුඩි නගර සභා සීමාව තුළ ඉහළ ඉදිකළ භූමි ප්‍රමාණයක් (හෙක්ටයාර් 303.81) ඇති අතර එය මුළු භූමි ප්‍රමාණයෙන් 74.84% ක් ආවරණය කරයි. ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතයට නොගත් ස්වභාවික ඉඩම් සීමිත ප්‍රමාණයකි (හෙක්ටයාර 104.06) එය මුළු භූමියෙන් 25.51% කි.

මෙම අවකාශීය දත්තවල ප්‍රභවය මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුවයි. මෙය තරමක් පැරණි දත්ත ගොනුවක් වන අතර වඩාත් නිවැරදි තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා ඉඩම් පරිහරණ වර්තමාන සත්‍ය භූමි පරිභෝජනය හා ගලපා ගත යුතුය. දළ අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙය ප්‍රමාණවත් යැයි උපකල්පනය කෙරේ. මෙය 1:50000 භූමි පරිභෝජන සිතියම් නිර්මාණය කිරීමේදී දායක කොටගත් අවකාශීය දත්තය වේ.

 

ඉදිකරන ලද ඉඩම නේවාසික, වාණිජ, ආයතනික, කාර්මික, ප්‍රවාහන, පොදු අවකාශය, සංස්කෘතික හා ඉදිවෙමින් පවතින ප්‍රධාන කාණ්ඩ හයක් යටතේ වර්ගීකරණය කර ඇත. ඉදිකිරීම් සඳහා භාවිතයට නොගත් ඉඩම් කෘෂිකර්මාන්තය, ජලය, වනාන්තර, තෙත්බිම්, වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සහ නිසරු ඉඩම් ලෙස උප කාණ්ඩ 6 කට බෙදා ඇත. ගොඩනඟන ලද භූමිය යළිත් උප කොටස් 30 කට බෙදා ඇත. (අදාළ ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ වැඩි විස්තර ප්‍රස්ථාර සහ භූමි ප්‍රමාණය සමඟ පහත ලැයිස්තු ගත කර ඇත)

ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
303.81 (ha)
 • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
  • 111.23
 • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
  • 192.58
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
216.87 (ha)
  • 192.58
  • 1.51
  • 0.25
  • 0.64
  • 21.89

කාලාන්තරයක් තිස්සේ නාගරික ව්‍යාප්තිය ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සිතියම් අධ්‍යනය ඉතා යෝග්‍ය වේ. නාගරික / අර්ධ නාගරික හා ඉදි නොකළ ප්‍රදේශ යනුවෙන් කොටස් කර ඇති මෙම සිතියම වර්ෂ අතර සැසදීමෙන් නාගරික ව්‍යාප්තියේ ස්වරුපය හා නගරයේ අනාගතය උපනතීන් පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමේ ඇති හැකියාව විශේෂ වේ.

 

සෑම නගරයකම වැඩි ඝනත්වයක් නගර මධ්‍යයේ සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති බවත්, නාගරික ව්‍යාප්තිය සිදු වන රටාව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී මාර්ග ඔස්සේ ඉදිකිරීම්වල ඝනත්වය වැඩි වෙමින් යන බව පැහැදිලි වේ. එහිදී ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ වේගවත් නාගරික ව්‍යාප්තියක් සිදුවන බවත් හඳුනාගත හැකිය.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශය තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව මූලික අධ්‍යයන කිහිපයක් සිදු කළ යුතුය. මුලදී, දුරස්ථ සංවේදක තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින් හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් අදාළ නගර සභා ප්‍රදේශවල ආසන්න ප්‍රදේශයක් ඇතුළුව අධ්‍යයනය කරන ලදී.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශයක් තෝරා ගැනීමට පෙර එය පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය
- නාගරික මායිම
- නාගරික මායිම වටා අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 2-3 ක ප්‍රදේශයක්
- භෞතික නාගරික ස්වභාවය හීනවෙමින් යන මායිම ආසන්න වශයෙන් ලකුණු කර ගැනීම

 

දුරස්ථ සංවේදක යොදාගනිමින් සිදුකරන සිතියම් අධ්‍යනයන්හිදී, 0 ට වඩා වැඩි අගයන් ඉදිකිරීම් සහිත ප්‍රදේශ නියෝජනය කරයි. නාගරික ව්‍යාප්තියේ ප්‍රමාණය මෙන්ම ඉහළ ඉදිකිරීම් ඝනවය ක්‍රමයෙන් හීන වෙමින් යන ප්‍රදේශය හදුනාගනිමින් මායිම පිළිඹඳ අදහසක් ලබා ගත හැකි වේ. හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් පවත්නා ගොඩනැගිලි ඝනත්වයට අනුකූල බව සහතික කිරීම සඳහා හඳුනාගත් සීමාවන් නවතම චන්ද්‍රිකා රූප මත ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී.

 

මෙම දත්ත විශ්ලේෂණයට අදාලව අනුගමනය කළ පියවර සවිස්තරව දැන ගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු බාගත කරගන්න.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
කාත්තන්කුඩි නගර සභාව ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0