ජනගහනය
ජනගහනය
1,729,000
පරිපාලන ප්‍රදේශය
999600 ha
ඝනත්වය
1.72 persons / ha

නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක බලවේගය මිනිසාය. නගරයක සක්‍රීයත්වය පදනම් වන්නේ මිනිසා හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මතය. නගරයක් තුළ වෙසෙන ජනගහණයේ සංයුතීන් හා ඔවුන්ගේ විවිධාකාර හැකියාවන් පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සාර්ථක නාගරික අධ්‍යයනයක මූලික පියවර විය යුතුය.

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

සංගණන වර්ෂය අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජන සංගණනය සිදුකළ වසරවල, ඒ ඒ දිස්ත්‍රික්කවල ජනගහන වර්ධනය පිළිබඳ දත්ත මේ මගින් නිරූපණය කෙරේ. අම්පාර සහ මඩකලපුවලට සාපේක්ෂව ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කයේ අඩු ජනගහනයක් වාර්තා වන බව මෙහි පැහැදිලි වේ. මෙම තත්වය භූ ලක්ෂණ හා බැඳුණු සාධක, නාගරික සංයුක්ත ප්‍රදේශ වල ස්වභාවය, ජනවාර්ගික සංයුතිය සහ පවතින භූමි ප්‍රමාණය ආදී සාධක සලකා බලන බව පෙනේ.

වයස් ව්‍යාප්තිය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත ප්‍රස්ථාරයෙන් 2012 වර්ෂයේ නැගෙනහිර පළාතේ වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනයේ තොරතුරු දක්වයි. තරුණ ජනගහනය වැඩි සංඛ්‍යාවක් දක්වමින් ප්‍රස්ථාරය පුළුල් හැඩයක් ප්‍රදර්ශනය කරයි. මෙය පළාතේ ශ්‍රම බලකාය පිළිබඳවද මනා අවබෝධයක් ලබාදේ.

උපන් ස්ථානය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත දත්ත අනුව, නැගෙනහිර පළාතේ පුරවැසියන් 89.5% ක් ඔවුන් දැනට ජීවත් වන දිස්ත්‍රික්කයේම උපත ලබා ඇති අතර, ජනගහනයෙන් 10.5% ක් වෙනත් දිස්ත්‍රික්වල උපත ලබා ඇත.

ප්‍රධාන දර්ශක පිළිබඳ දළ විශ්ලේෂණය

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව -2018

ඉහත වගුවේ ප්‍රධාන දර්ශකයන්ගේ තොරතුරු එකවරම නිරූපණය කෙරෙන අතර ප්‍රස්ථාරයෙන් නැගෙනහිර පළාතේ සියලුම තොරතුරු ශ්‍රී ලංකාව සමඟ සංසන්දනය කරයි. Land in Eastern Province is 9,996sq.km out of 65,610sq.km, Coastal; 431km out of 1,340km, population; 1.710Mn out of 21.67Bn, GDP(Rs. Bn 2017); 759 out of 13,418, Per Capita (Rs,ooo) 415 out of 619, Poverty HCR (2017) 7.3 in Eastern Province while 4.1 in Sri Lanka, unemployment rate 6.0 in Eastern Province while 4.2 in Sri Lanka, life expectancy 74.0 years in Eastern Province while 75.0 in Sri Lanka, Literacy rate 86.5 in Eastern Province while 93.1 in Sri Lanka as well as computer literacy rate 14.1 in Eastern Province while 27.5 in Sri Lanka and prosperity 2017 0.072 in Eastern Province while 0.771 in Sri Lanka.

ජනවාර්ගිකත්වය අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ඉහත දත්ත නැගෙනහිර පළාතේ ජනගහනය හා ජන වර්ග පිළිබඳ විස්තර දක්වයි. ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්වල අනුව, සිංහල - 23.80% ද, දෙමළ - 38.23% ද, මුවර් - 36.75% ද, ඉන්දියානු දෙමළ - 1.21%, සහ වෙනත් - 0.01% ලෙස ප්‍රතිශත අනුව දැක්විය හැක.

ආගම අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම දත්ත වලට අනුව නැගෙනහිර පළාතේ ජනගහනය හා ඔවුන් අදහන ආගම පිළිබඳ තොරතුරු විස්තර කෙරේ. 23% බෞද්ධ, 35% හින්දු, 37% ඉස්ලාම්, 3% රෝමානු කතෝලික සහ 2% රෝමානු නොවන කතෝලික පිරිසක් මෙහි සිටින බව ප්‍රතිශත අනුව පැහැදිලි වේ.

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.


දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමත් ය.

දියුණු අධ්‍යාපන ආයතන වෙත යොමුවීම මගින් මහජනයා ස්වයං රැකියාවක නියුතු වුවද, නැතහොත් ශ්‍රම බලකායේ කොටසක් ලෙස කටයුතු කලද, යහපත් ආර්ථික ස්ථාවර තත්වයක් ලබා ගැනීම පහසු කරවයි. නගරයක ජනතාව ප්‍රාථමික, ද්විතීයික හා තෘතීයික අධ්‍යාපනය මෙන්ම වෘත්තීය මධ්‍යස්ථාන හරහා නිපුණතා සංවර්ධනය කරගනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමෙන් එම නගරයේ සංවර්ධනය කෙතරම් යහපත් ලෙස සිදු වේද යන්න හෝ එහි තවදුරටත් සංවර්ධනය කළ යුතු කොටස් පිළිබඳ කරුණු අවබෝධ කරගත හැකිය.

පරිගණක සතු කුටුම්භවල ප්‍රතිශතය

මූලාශ්‍රය - Department of Census and Statistics - Sri Lanka

ඉහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ පරිගණක සතු කුටුම්භයන්ගේ ප්‍රතිශතයයි. 2016 සිට 2019 දක්වා දත්ත එක්රැස් කරනු ලැබේ. ඩෙස්ක්ටොප් හෝ ලැප්ටොප් වල ප්‍රතිශතය පිළිවෙලින් 11.2%, 11.7%, 13.2% සහ 13.4% කින් ඉහළ යයි.

පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය

මූලාශ්‍රය - Department of Census and Statistics - Sri Lanka

ඉහත වගුවේ නැගෙනහිර පළාතේ 2016 සිට 2019 දක්වා පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය පිළිබඳව සාකච්ඡා කෙරේ. සංඛ්‍යාලේඛනවලට අනුව, පරිගණක සාක්ෂරතා අනුපාතය 2016 සහ 2018 දී 14.8 ක් ද, 2017 දී 14.7 ක් ද, 2019 දී 15.7 ක් ද වේ.

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

පොලිස් බල ප්‍රදේශ අනුව හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම දත්ත වලට අනුව, සිදුවී ඇති මාරක රිය අනතුරු සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් ඉහල ගොස් ඇත.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

ආර්ථිකය

නගර, මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිළිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

අංශ අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

මූලාශ්‍රය - මහ බැංකු වාර්ෂික වාර්තාව

The GDP contribution by sector values shows where production takes place in an economy. The distribution gives the percentage contribution of agriculture, industry, and services to total GDP, and will total 100 percent of GDP if the data are complete. Agriculture includes farming, fishing, and forestry. Industry includes mining, manufacturing, energy production, and construction. Services cover government activities, communications, transportation, finance, and all other private economic activities that do not produce material goods. Eastern province GDP increased 8.8% from Rs.749 billion to Rs.815 billion in 2018. Highest contribution to agriculture sector is from Eastern Province (16.5% in 2018)

යැපීම

මූලාශ්‍රය - Department of Census and Statistics - Sri Lanka

ඉහත වගුවේ දැක්වෙන්නේ නැගෙනහිර පළාතේ යැපීමේ ප්‍රතිශතයයි. පළාතේ සමස්ත යැපීමේ ප්‍රතිශතය 47.8%, අම්පාරා දිස්ත්‍රික්කයේ 47.0, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කයේ 48.9% සහ ත්‍රිකුණාමලයේ 48.9%. පළාතේ ළමුන් හා වැඩිහිටියන්ගේ යැපීමේ ප්‍රතිශතය පිළිවෙලින් 40.2% සහ 7.6% කි.

දරිද්‍රතා ශීර්ෂ දර්ශකය

නැගෙනහිර පළාතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දායකත්වය (දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය ජාතික දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට (%))

දරිද්‍රතා ශීර්ෂ දර්ශකය (%) 2012 / 13- අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය 26%

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

පරිපාලන මායිම්

මූලාශ්‍රය - Department of Local government - EPC

ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ 45 ක් (අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය -20, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය - 14, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය -11), ග්‍රාම නිලධාරී වසම් 1085 ක් (අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය -506, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය -345, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය -234), ගම් 2138 ක් (අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය -516, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 965, ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය -657) චන්ද කොට්ඨාශ 498 ක් (අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය -225, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය 144, ත්‍රිකුණාමල දිස්ත්‍රික්කය -129) සහ මැතිවරණ කොට් 10 ාශ 10 ක් (අම්පාර දිස්ත්‍රික්කය -07, මඩකලපුව දිස්ත්‍රික්කය -05, -ත්‍රිකුණාමලය දිස්ත්‍රික්කය 04)

පළාත් පාලන ආයතන

පාරිසරික

නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු පරිසරයකින් සමන්විත විය යුතුය. වායු දුෂණය සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, පරිසරයේ පැවැත්ම හා සුරක්ෂිත භාවය මෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක හා ඓතිහාසික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී පැහැදිලි අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.
ආපදා අවදානම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානය, නුතනයේ පාරිසරික සාදක හා සබැඳි තවත් වැදගත් අංගයකි. නගර තුල ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීමේදී මෙවන් පාරිසරික තත්වයන් හා සාධක ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ලා සැලකිය යුතුය.

වර්ෂාපතනය සහ වැසි දින

ඉඩම් පරිහරණ රටාව

මූලාශ්‍රය - මැනුම් දෙපාර්තමේන්තුව

ඉඩම් පරිහරණ රටාව

ඉඩම් පරිහරණය

තේමා සිතියම්
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය

ඉතා සීමිත සම්පතක් වන භූමිය සහ ඉඩම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන් බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය.

 

විශේෂයෙන්ම භාවිතය සඳහා සුදුසු ඉඩම් වල හිඟයක් ඇති නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා මෙය වඩා වැදගත් වේ. වැඩි වන ජනගහනයකට සරිලන පරිදි සැලසුම් සහගත නගර නිර්මාණය කිරීම සඳහා, වර්තමානයේ දී ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වර්තමාන භූමි පරිභෝජනය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමටත්, ඉඩම් වෙන් කර ඇති ආකාරය සහ ඒවා අද අපගේ නගරවල භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නත් තේරුම් ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් මගින් තොරතුරු සපයයි.

 

මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් "ඉදිකළ / ඉදිනොකළ" ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට සහ ඒවායේ උප කාණ්ඩ 36 කට වර්ග කර ඇත. සිතියම් මත ක්ලික් කිරීම සහ සිතියම් කොටස් වෙන වෙනම අක්‍රිය හා සක්‍රිය කිරීමේ පහසුකම මෙහි පවතින අතර එමඟින් පරිශීලකයාට කාණ්ඩ හෝ උප කාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙම එක් එක් උප කාණ්ඩවල ඉඩම් ප්‍රමාණය සිතියම් ප්‍රදේශයට පහළින් ඇති ප්‍රස්ථාරවල දක්වා ඇත. මෙය වඩා යහපත් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් වැඩි දියුණු කරන මෙවලමක් වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
(ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
(ha)

කාලාන්තරයක් තිස්සේ නාගරික ව්‍යාප්තිය ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සිතියම් අධ්‍යනය ඉතා යෝග්‍ය වේ. නාගරික / අර්ධ නාගරික හා ඉදි නොකළ ප්‍රදේශ යනුවෙන් කොටස් කර ඇති මෙම සිතියම වර්ෂ අතර සැසදීමෙන් නාගරික ව්‍යාප්තියේ ස්වරුපය හා නගරයේ අනාගතය උපනතීන් පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමේ ඇති හැකියාව විශේෂ වේ.

 

සෑම නගරයකම වැඩි ඝනත්වයක් නගර මධ්‍යයේ සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති බවත්, නාගරික ව්‍යාප්තිය සිදු වන රටාව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී මාර්ග ඔස්සේ ඉදිකිරීම්වල ඝනත්වය වැඩි වෙමින් යන බව පැහැදිලි වේ. එහිදී ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ වේගවත් නාගරික ව්‍යාප්තියක් සිදුවන බවත් හඳුනාගත හැකිය.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශය තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව මූලික අධ්‍යයන කිහිපයක් සිදු කළ යුතුය. මුලදී, දුරස්ථ සංවේදක තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින් හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් අදාළ නගර සභා ප්‍රදේශවල ආසන්න ප්‍රදේශයක් ඇතුළුව අධ්‍යයනය කරන ලදී.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශයක් තෝරා ගැනීමට පෙර එය පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය
- නාගරික මායිම
- නාගරික මායිම වටා අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 2-3 ක ප්‍රදේශයක්
- භෞතික නාගරික ස්වභාවය හීනවෙමින් යන මායිම ආසන්න වශයෙන් ලකුණු කර ගැනීම

 

දුරස්ථ සංවේදක යොදාගනිමින් සිදුකරන සිතියම් අධ්‍යනයන්හිදී, 0 ට වඩා වැඩි අගයන් ඉදිකිරීම් සහිත ප්‍රදේශ නියෝජනය කරයි. නාගරික ව්‍යාප්තියේ ප්‍රමාණය මෙන්ම ඉහළ ඉදිකිරීම් ඝනවය ක්‍රමයෙන් හීන වෙමින් යන ප්‍රදේශය හදුනාගනිමින් මායිම පිළිඹඳ අදහසක් ලබා ගත හැකි වේ. හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් පවත්නා ගොඩනැගිලි ඝනත්වයට අනුකූල බව සහතික කිරීම සඳහා හඳුනාගත් සීමාවන් නවතම චන්ද්‍රිකා රූප මත ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී.

 

මෙම දත්ත විශ්ලේෂණයට අදාලව අනුගමනය කළ පියවර සවිස්තරව දැන ගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු බාගත කරගන්න.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
නැගෙනහිර පළාත ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0