ජනගහනය
නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක
Read more
අධ්‍යාපනය
අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන
Read more
ප්‍රවාහනය
නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන
Read more
ආර්ථිකය
නගර, මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර,
Read more
නාගරික පාලනය
නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය
Read more
නිවාස
ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය,
Read more
නාගරික සේවා
නගර වැසියන්ගේ යහපත් ජීවන තත්වය සහතික කිරීම නාගරික
Read more
පාරිසරික
නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු
Read more
සෞඛ්‍ය
නාගරික සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සැබෑ ක්‍රියාකාරීත්වය මත එහි
Read more
ජනගහනය
ජනගහනය
25000
පරිපාලන ප්‍රදේශය
1411.26 ha
ඝනත්වය
17.38 persons / ha

නගරයක් යනු විශාල මිනිස් ජනාවාසයකි. එහි වැදගත්ම ගාමක බලවේගය මිනිසාය. නගරයක සක්‍රීයත්වය පදනම් වන්නේ මිනිසා හා ඔහුගේ ක්‍රියාකාරීත්වය මතය. නගරයක් තුළ වෙසෙන ජනගහණයේ සංයුතීන් හා ඔවුන්ගේ විවිධාකාර හැකියාවන් පිළිබඳ පූර්ව අවබෝධයක් ලබා ගැනීම සාර්ථක නාගරික අධ්‍යයනයක මූලික පියවර විය යුතුය.

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත.

ජනවාර්ගිකත්වය අනුව භාෂා හැකියාවන් වෙනස්වී ඇති ආකාරය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මන්නාරම නගරසභාවේ 2012 දී ජනවාර්ගික කණ්ඩායම්වල බහු භාෂා කුසලතා පෙන්වන දත්ත. භාෂා හැකියාව සැලකීමේදී දමිල ජනතාවගේ සිංහල කතකිරීම් හැකියව අනෙකුත් උතුරු පළාත් නගර හා සැසඳීමේදී අවම අගයක පවතී. එමන් එය 13% ක් ලෙස ඉදිරියෙන් සිටින්නේ යාපනය මහා නගරසභාවට පමණි.

බාගතකර ගන්න

ජනවාර්ගික පැතිකඩෙහි සංයුතිය - නාගරික ප්‍රදේශය,  දිස්ත්‍රික්කය හා පළාත අනුව

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

2012 දී කරන ලද සංගණන සමීක්ෂණයට අනුව, මන්නාර නාගර සභා සීමාව තුළ ශ්‍රී ලංකා දෙමළ, මුස්ලිම් සහ සිංහල යන ප්‍රධාන ජනවාර්ගික කණ්ඩායම් පිළිවෙලින් 21403, 2047 සහ 765 ලෙස වේ. මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ජන සංඛ්‍යාව පිළිවෙලින් 80103, 16436 සහ 2305 වේ. උතුරු පළාත සැලකූ විට පිළිවෙලින් 988186, 32796 සහ 31985 ලෙස වේ. ශ්‍රී ලංකාවේ අඩුම දෙමළ ජනගහන ප්‍රතිශතය වන 80%, මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයෙන් වාර්තා වී ඇති අතර මන්නාරම් නගරයේ ශ්‍රී ලංකා දෙමළ ජනගහනය 88% දක්වා ඉහළ ගොස් තිබේ.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

පුමිතිරි බව වයස් ව්‍යුහය අනුව බෙදීගොස් ඇති ආකාරය

මූලාශ්‍රය - සංගණන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

ජනගහනයේ වයස් ව්‍යාප්තිය 100 නියැදි ප්‍රමාණයෙන් නිරූපණය කර ඇත. මෙම ජනගහනයෙන් 8% ක් 60 ට වැඩි අය නියෝජනය කරයි, 38% ක් 30-59 පිටු නියෝජනය කරයි, 26% ක් 15-29 පිටු නියෝජනය කරයි, 28% නියෝජනය කරන්නේ 15 ට අඩු අයයි.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

නගරය තුල වාසය කල වසර ගණන අනුව සංක්‍රමණික ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

මන්නාරම නගර සභා සීමාව තුල මුළු පිරිමි නේවාසික ජනගහනය 12173 ක් වන අතර, සමස්ත කාන්තා නේවාසික ජනගහනය 12244 ක් වේ. එයින් සමස්ත පිරිමි සංක්‍රමණික ජනගහනය 4601 ක් වන අතර සමස්ත කාන්තා සංක්‍රමණික ජනගහනය 4380 කි. ඒ අනුව පිරිමි සංක්‍රමණිකයින්ගේ සංඛ්‍යාව කාන්තා සංක්‍රමණිකයන්ට වඩා සාපේක්ෂව ඉහළය.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

ස්ත්‍රී පුරුෂ ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යානමය අත්පොත (දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය) - 2019 - 2019

2018 වර්ෂයේ සමස්ත මන්නාරම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය සිටින මුළු ජනගහනයෙන් 50.8% ක් පිරිමින් වන අතර 49.9% ක් කාන්තාවන් වේ. පහත සඳහන් දත්ත ගොනුව බාගත කිරීම මගින් මේ පිළිබඳ වැඩිදුර තොරතුරු ලබාගත හැකිවේ මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයට අදාළ සියළුම දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල මට්ටමින් තොරතුරු ද එහි ඇතුළත් වේ.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

වයස් කාණ්ඩ අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම

මෙම ප්‍රස්ථාරයෙන් 2018 වර්ෂයට අදාලව වයස් අතර ජනගහනය බෙදී ගොස් ඇති ආකාරය දැක්වේ. මෙහි ඇති දත්තය සමස්ත මන්නාරම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාල පරිපාලන ප්‍රදේශය ම ආවරණය වන පරිදි දක්වා ඇත. පහතින් දක්වා ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කිරීම මගින් මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කයටම අයත් එක් එක් දීස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල ලෙස බෙදා ඇති වයස් අනුව ජනගහනය පිළිබඳව සඳහන් වෙන වෙනම දත්ත විස්තරාත්මකව ලබාගත හැකිය.

Download data file here

වාර්ගිකත්වය අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම

2018 හා 1981 වසරේ යන්හි මන්නාරම් දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාල සීමාව තුළ ජනගහනයේ වාර්ගිකත්වය ඉහත දත්ත තුළින් පෙන්නුම් කරයි.මුස්ලිම් ජනගහනයේ හා දෙමළ ජනගහනයේ වර්ධනයක් දක්නට ලැබුනද සිංහල ජනගහනයේ කැපී පෙනෙන අඩුවීමක් මෙම පරිපාල සීමාව තුළ දක්නට ලැබීම විශේෂයක් වේ.

Download data file here

වසර අනුව ජනගහනය හා පවුල් සංඛ්‍යාව

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත (දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය) 2019

පසුගිය වසර ගණනාව තුළ සමස්ත මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය තුළම ජනගහනය හා පවුල් සංඛ්‍යාව ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ විස්තරාත්මකව දැක්වේ. යුධමය වතාවරණය තිබුණු කාලය තුළ මන්නාරමේ ජනගහණයේ පැහැදිලි අඩුවීමක් දක්නට ලැබීම විශේෂයකි. වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගැනීම සඳහා පහත දත්ත ගොනුව බාගත කරගන්න.

දත්ත ගොනුව මෙතනින් බාගත කරගන්න

ජනවාර්ගික කණ්ඩායම අනුව ජනගහනය

මූලාශ්‍රය - ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම නගරය

ඉහත තොරතුරු මගින් 2019 දී මන්නාරම් ප්‍රාදේශීය ලේකම් කාර්යාලයේ සීමාවන් තුළ ජනගහනයේ ජනවාර්ගිකත්වය පෙන්නුම් කරයි. ජනගහනයෙන් 59.4% ක් ද මුස්ලිම්වරුන් 40.5% ක් ද සිංහල 0.1% ක් ද අනෙක් අය 0.0% ක් ද වේ.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගන්න

අධ්‍යාපනය

අධ්‍යාපනය, සමාජයක සංවර්ධනය පිළිබිඹු කරන ප්‍රධාන සාධකයකි. අධ්‍යාපනය පිළිබඳ දර්ශකයන් නාගරික සංවර්ධනය පිළිබඳ පුළුල් පැතිකඩක් දක්වමින් ඒ සදහා විශාල දායකත්වයක් සපයයි.


දිළිඳුකම පිටුදැකීම හා අධ්‍යාපනය අතර සෘජු සම්බන්ධතාවයක් ඇති අතර සංවර්ධනය වෙමින් පවතින රටක් ලෙස ශ්‍රී ලංකාව කෙරෙහි අදාළ දත්ත හා දර්ශකයන් ඉතාම වැදගත් වේ. මන්ද යත්, මනා අධ්‍යාපනයක් තුළින් ඉහළ වැටුප් ලබන විධිමත් රැකියාවක් ලබාගැනීමටත්, අවිධිමටත් ආර්ථික කටයුතුවල යෙදෙන්නන් හට වඩා හොඳ ජීවනෝපායක් ලබා ගැනීමටත්, අවසානයේදී පරම්පරානුගතව පැවතගෙන එන දිළිඳු බවින් මිදීමටත් මංපෙත් සැලසීමත් ය.

දියුණු අධ්‍යාපන ආයතන වෙත යොමුවීම මගින් මහජනයා ස්වයං රැකියාවක නියුතු වුවද, නැතහොත් ශ්‍රම බලකායේ කොටසක් ලෙස කටයුතු කලද, යහපත් ආර්ථික ස්ථාවර තත්වයක් ලබා ගැනීම පහසු කරවයි. නගරයක ජනතාව ප්‍රාථමික, ද්විතීයික හා තෘතීයික අධ්‍යාපනය මෙන්ම වෘත්තීය මධ්‍යස්ථාන හරහා නිපුණතා සංවර්ධනය කරගනු ලබන්නේ කෙසේද යන්න අවබෝධ කර ගැනීමෙන් එම නගරයේ සංවර්ධනය කෙතරම් යහපත් ලෙස සිදු වේද යන්න හෝ එහි තවදුරටත් සංවර්ධනය කළ යුතු කොටස් පිළිබඳ කරුණු අවබෝධ කරගත හැකිය.

පාසල් වර්ගීකරණය

මූලාශ්‍රය - කලාප අධ්‍යාපන කාර්යාලය, මන්නාරම

මන්නාරම් නගර සභාව යටතේ ප්‍රදේශයේ පාසල් 7 ක් සහ විශේෂ අධ්‍යාපන ඒකක 4 ක් ඇත. ඒ අතර 1AB පාසල් 4, 1 සී පාසල් 1, ටයිප් 1 පාසල් 1, ටයිප් 3 පාසල් 1 සොයාගෙන ඇත.

ගුරු ශිෂ්‍ය අනුපාතය

මූලාශ්‍රය - මන්නාරම් කලාපයේ කලාප අධ්‍යක්ෂක කාර්යාලය

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයට ප්‍රධාන අධ්‍යාපන කලාප දෙකක් ඇත: මඩු නගරය, මසුලි සහ නනාතාන් යන ඩීඑස් කොට් three ාශ තුනකින් සමන්විත වෙරළබඩ ප්‍රදේශ සඳහා මඩු සහ මන්නර් කලාපයේ අභ්‍යන්තර ප්‍රදේශය සඳහා මඩු කලාපය. දැනට පවතින දත්ත වලට අනුව මන්නාරම් අධ්‍යාපන කලාපයේ ක්‍රියාත්මක වන්නේ පාසල් 40 ක් පමණි. මන්නාරම් දූපතේම පාසල් 25 ක් ඇත. මන්නාරම් කලාපයේ පාසල් වර්ග දෙකක් ඇති අතර ඒවා ජාතික පාසල් 04 ක් සහ පළාත් පාසල් 21 ක් වන අතර කලාපය තුළ කිසිදු පෞද්ගලික පාසලක් නොමැත. මෙම පාසල් 21 ද්‍රවිඩ කතා කරන දෙමළ ප්‍රජා සිසුන් විසින් අල්ලාගෙන ඇති අතර ඉතිරි පාසල් 04 ද දෙමළ කතා කරන මුස්ලිම් ප්‍රජා සිසුන් විසින් දරනු ලැබේ. මන්නාරම් කලාපය තුළ සමස්ත ශිෂ්‍ය ජනගහනය සඳහා ගුරුවරුන් 743 ක් සිටිති. ශිෂ්‍ය හා ගුරුවරුන්ගේ අනුපාතය 1:17 කි.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගන්න

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

තිරසාර සංවර්ධන ඉලක්ක 11.2 අනුව, ආරක්ෂිත, සියලු දෙනා හටම දැරිය හැකි, පහසුවෙන් ලගාවිය හැකි හා තිරසාර ප්‍රවාහන පද්ධතියක් සඳහා මාර්ග ආරක්ෂාව, පොදු ප්‍රවාහනය , අවදානම් තත්ත්වයන් පිලිබඳ තොරතුරු මෙහි ඇතුලත් වේ. කාන්තාවන්ගේ, දරුවන්ගේ, ආබාධ සහිත පුද්ගලයින්ගේ සහ වැඩිහිටියන්ගේ අවශ්‍යතා සඳහා විශේෂ අවධානයක් යොමු කරමින් මෙම තොරතුරු සංවර්ධන ඉලක්ක වෙත ලගාවීමෙහි ලා භාවිතා කල හැක.

මාර්ග වර්ගය අනුව මාර්ගයන්හි දිග

මූලාශ්‍රය - නාගරික සභාව, මන්නාරම

මන්නාරම් නගර සභාවේ බල ප්‍රදේශය යටතේ කිලෝමීටර් 167 ක මාර්ග ප්‍රමාණයක් ප්‍රදේශයේ දක්නට ලැබේ. ඒවාට A - 18KM, B පන්තිය - 12KM සහ C - 137KM ඇතුළත් වේ.

පළාත් පාලන අධිකාරී සීමාව තුළ පවතින ග්‍රාමීය මාර්ගවල දිග

මූලාශ්‍රය - පළාත් පාලන දෙපාර්තමේන්තුව, උතුරු පළාත

සමස්ත මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය තුළ පළාත් පාලන ආයතන විසින් නඩත්තු කරන ග්‍රාමීය මාර්ගයන්හි දිග 1122.52km ලෙස වාර්තා වී ඇති අතර ඒ අතරින් මන්නාරම නගර සභා සීමාවට අයත් ග්‍රාමීය මාර්ගයන්හි දිග 97.5km ලෙස දක්වා ඇත. මීට අමතරව A හා B වර්ග වලට අයත් මාර්ග පිළිබඳව ඉහත ප්‍රස්ථාරයේ දක්වා නොතිබුණද මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය තුළ A වර්ගයට අදාල මාර්ග වල සමස්ත දිග 114.1km හා B වර්ගයට අයත් මාර්ගවල සමස්ත දිග 91.12km ලෙසත් වාර්තා වී ඇත. මාර්ගයන් පිළිබඳව තොරතුරු සඳහා පහත දත්ත ගොණුවට පිවිසෙන්න.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

ආර්ථිකය

නගර, මෙරට ආර්ථික සංවර්ධනයේ ප්‍රධාන සාධකයක් වන අතර, ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල ආර්ථීක වෙනස්වීම් වල පැතිකඩ පිළිබඳ යතාර්ථවාදී චිත්‍රයක් ගොඩනැගීමට ඒ හා සමගාමී විශ්ලේෂණ තිබීම අතිශය වැදගත් වේ.

ලංකාවේ නගරවල ආර්ථික පසුබිම වටහා ගැනීමට නම් රටක් ලෙස එහි ඵලදායීතාව ගෝලීය වශයෙන් ඇති තරගකාරිත්වය සමඟ සැසදීම සිදුකළ යුතුමය.ඒ සඳහා මානව ප්‍රාග්ධනය හා සබැඳි ශුම බලකා සහභාගිත්වය පිළිබඳ අධ්‍යනයක් මෙන්ම නගර සංවර්ධනයේදී මුහුණදෙන ප්‍රධාන බාධාවන් වන ශ්‍රම වෙළෙඳ පොළේ අවාසි, ආර්ථික අවදානම වැනි තත්ත්වයන් තේරුම් ගැනීම පූර්වයෙන්ම කළ යුතුවේ.

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ  බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

වාර්ෂික ආදායම් සහ වියදම්

ඉන්දියානු ධීවරයන් ලංකා මුහුදු සීමාවට ඇතුළුවීම්

මූලාශ්‍රය - Department of fisheries and aquatic resources, Mannar district office, 2017

Poaching of the Indian Fishermen was highly dominant in the Sri Lankan sea territory near Mannar Island. They able to catch more fish within short time period by using modern equipment and technology which local fishermen didn’t have that. Therefore, exploitation of local marine resource and income of local people affected to the local economy. Graph shows above the details of Indian fishermen arrested within Mannar Island by the Navy of Sri Lanka in the past years.

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ සහ මන්නාරම් දූපතේ මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය 2011 - 2016

මූලාශ්‍රය - ධීවර හා ජලජ සම්පත් දෙපාර්තමේන්තුව

මන්නාරම් දූපත මන්නාරම් බොක්ක, ඉහළ ධීවර ප්‍රදේශ සහිත වෙරළ තීරය වැනි ඉහළ විභව සමුද්‍ර සම්පත් ඇත. අනුව; මන්නාර් දිස්ත්‍රික්කයේ සමස්ත මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 16000 කට ආසන්න බව 2016 සංඛ්‍යාලේඛන වාර්තාවේ දැක්වේ. එයින් මන්නාර් දූපත මෙට්‍රික් ටොන් 10324 ක් පමණ නිපදවීය. වියළි මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය සලකා බැලීමේදී, 2012- 2016 සිට මන්නාර් දූපත සාමාන්‍යයෙන් මෙට්‍රික් ටොන් 1800 ක වියළි මසුන් නිෂ්පාදනය කළේය. 2016 දී සමස්ත වියළි මත්ස්‍ය නිෂ්පාදනය මෙට්‍රික් ටොන් 516 ක් ලෙස සටහන් වේ. මුළු ජනගහනයෙන් පවුල් 5779 කින් ධීවර ජනගහනය 22,345 කට ආසන්න ප්‍රමාණයක් ධීවර ගම්මාන 19 ක ධීවර කටයුතුවල නිරත වේ. ධීවරයින් 5247 ක් පමණ මේ ධීවර කටයුතුවල නිරතව සිටිති. මන්නාරම් දූපතේ වෙසෙන ජනතාවගේ මසුන් ඇල්ලීම වැදගත් ආර්ථික කටයුත්තකි. ධීවරයින්ගෙන් බහුතරයක් ජීවත් වන්නේ තලෙයිමන්නර්, පෙසලායි, තල්වුපාඩු, පානක්කඩුකෝට්ටු සහ පල්ලිමුනායි ප්‍රදේශවල ය.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගන්න

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.
ශ්‍රී ලංකාවේ නාගරික පරිපාලනයේ මූල්‍ය ප්‍රත්‍යස්ථතාවය , සේවා ප්‍රතිපාදනය සහ ආර්ථික ගතිකත්වය කෙරෙහි මෙහිදීඅවධානය යොමු කරයි.

මෙහි ඇති තොරතුරු, පවතින ද්විතීක තොරතුරු, බිම් මට්ටමින් සිදුකරන ලද සමීක්ෂණ හා තොරතුරු රැස්කිරීම් මෙන්ම පාර්ශවකරුවන් හා සිදුකල විස්තරාත්මක සාකච්ඡා වෙත අනුගත වේ.

නාගරික කළමනාකරණය, රාජ්‍ය පරිපාලනය, නාගරික මුදල්, අයවැයකරණය සහ කළමනාකරණය, ප්‍රජාතන්ත්‍රවාදය සහ යහපාලනය, පුරවැසි සහභාගිත්වය සහ අනෙකුත් පාර්ශවකරුවන්ගේ තොරතුරු ආදී වටිනා දත්ත සමුදායක් මෙහි අන්තර්ගත වේ.

පලාත් පාලන ආයතන බෙදී යාම

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 ප්‍රාදේශීය ලේකම් මන්නාරම

ටෙරේ ආර් වන් නාගරික කවුන්සිලය සහ පෝර් ප්‍රදේශ් සභාව යනු රජ දිස්ත්‍රික්කයයි.

පරිපාලනමය බෙදීම්

මූලාශ්‍රය - ඉඩම් පරිහරණ ප්‍රතිපත්ති සැලසුම් දෙපාර්තමේන්තුව

පරිපාලනමය වශයෙන් මෙම දිස්ත්‍රික්කය ප්‍රාදේශීය ලේකම්වරුන්ගේ කොට් 5 ාස පහකට බෙදා ඇත. මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කයේ ප්‍රදේශ් සභා හතරක් සහ එක් නාගරික සභාවක් ඇත. ප්‍රෙඩේෂියා සභා යනු මන්නාරම්, නැනත්තන්, මුසාලි සහ මන්තයි බටහිර වන අතර මන්නාරම නගරය නාගරික සභාවක් ලෙස උසස් කරනු ලැබේ. දිස්ත්‍රික්කය ග්‍රාම නිලධායි කොට් 15 ාශ 153 කින් සහ ගම් 587 කින් සමන්විත වේ.

ඡන්ද දායකයින් සංඛ්‍යාව සහ තේරී පත් වූ සාමාජිකයන් ගණන

මූලාශ්‍රය - නාගරික සභා මන්නාරමේ සංඛ්‍යාන දත්ත - 2020

පළාත් පාලන ආයතන මැතිවරණය - 2018 මුළු ඡන්ද දායකයින් 14770 සහ නාගරික සභා මන්නාරමේ තේරී පත් වූ සාමාජිකයින් 16 දෙනා.

පළාත් පාලන ආයතනයේ මානව සම්පත්

මූලාශ්‍රය - නාගරික සභා මන්නාරමේ සංඛ්‍යාන දත්ත - 2020

මන්නාරම නාගරික කවුන්සිලයේ මුළු අනුමත සේවක සංඛ්‍යාව 118 ක් වන අතර දැනට පවතින සේවක සංඛ්‍යාව 98 ක් වන අතර පුරප්පාඩු 20 ක් 2012.01.01 දිනට ඇත.

නිවාස

ශ්‍රී ලංකාවේ මුල්කාලීන නාගරික ජනාවාස උරුමය - ඉතිහාසය, රටාවන්, ඉඩම් භාවිතය සහ නිවාස වැනි ප්‍රවණතා සහ ඒ සමඟ ඇතිවන සංවර්ධන අභියෝගයන් මෙහි සලකා තිබේ.

නිවාස අවශ්‍යතා , යටිතල පහසුකම් හා සංවර්ධන සඳහා වන වියදම්, මූලික අවශ්‍යතා සපුරාලීම මුල්කරගත් නාගරික සැලසුම්කරණය, නාගරික ඉඩම් පරිහරණය සහ ඉඩම් සංවර්ධනය පිළිබඳ තොරතුරු ඇතුලත් තොරතුරු සමුදායක් මෙම අංශය මගින් ගොනුකොට තිබේ . මෙහි SDG 11.1 ට අදාළ දර්ශක ද භාවිතා කර ඇත. සමාජ ආරක්ෂණ වැඩසටහන් සහ සෞඛ්‍ය, ජලය සහ සනීපාරක්ෂක සේවාවන්ගේ ජනගහනය මෙ මගින් ආවරණය වේ. SDG ඉලක්ක 11.7 වෙත ද අවධානය යොමු කරනු ලැබේ.

නිවාස වර්ග

මූලාශ්‍රය - සංඛ්යානමය අත්පොත - 2019, මන්නාරම නගරය

ශ්‍රී ලංකාවේ නගරවල වැදගත් කාර්යයක් වන්නේ නාගරික ජීවිතයට සහාය වන පදිංචිකරුවන්ගේ විවිධත්වය සඳහා නිවාස ලබා දීමයි. විවිධ නගර හරහා ඉදිකරන ලද ප්‍රදේශයක සමානුපාතිකයක් ලෙස නිවාසවල කොටස සලකා බලන ලදී. නගර පරිපාලකයින් මුහුණ දෙන නිවාස ප්‍රතිපත්ති අභියෝග, සේවා කාලය, දැරිය හැකි, උසස් තත්ත්වයේ නිවාස සැපයීම සහ නිවාස මූල්‍යයට ප්‍රවේශ වීමේ දුෂ්කරතා සම්බන්ධ වේ.

පවුල් හා නිවාස ගණන

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම

නාගරික සභා මන්නාරම් ප්‍රදේශයේ පවුල් 7097 ක් සහ නිවාස 6091 ක් ඇත.

නිවාස වර්ගීකරණය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම

මන්නාරම නාගරික කවුන්සිලයේ නිවාස වලින් සියයට 71.31 ක් 2018 දී ස්ථිර වූ බව ප්‍රස්ථාරයෙන් දැක්වේ.

නැවත පදිංචි කිරීම පිළිඹඳ තත්ත්වය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත (දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය) 2019

මන්නාරම ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශ මට්ටමෙන් නැවත පදිංචි කිරීම පිළිඹඳ තත්ත්වය ඒ සඳහා ලියා පදිංචි වූ ගණන සහ සත්‍ය වශයෙන්ම පදිංචි කරවන ලද වශයෙන් පවුල් සංඛ්‍යාව සහ මිනිසුන් ගණන ලෙස වෙන වෙනම මෙහි දක්වා ඇත. වැඩිදුර තොරතුරු සඳහා දත්ත ගොනුව බාගතකරගන්න.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

නාගරික සේවා

නගර වැසියන්ගේ යහපත් ජීවන තත්වය සහතික කිරීම නාගරික සේවාවන්ගෙන් යුතු විය යුතු මුලික කාර්ය භාරයයි

නාගරික මධ්‍යස්ථාන ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ ආර්ථික සංවර්ධනයට ඉවහල් වන ප්‍රධාන සේවාවන් සපයයි. වාහන ලියාපදිංචි කිරීමේ සේවා, සමාජ ආරක්ෂණ යෝජනා ක්‍රම වෙත ප්‍රවේශය සහ අතිරේක සේවාවන් රාශියක් වැනි ප්‍රධාන රාජ්‍ය පරිපාලන කාර්යයන් නගර විසින් සපයනු ලැබේ.

නාගරික මධ්‍යස්ථාන පදිංචිකරුවන්ට සෞඛ්‍ය හා අධ්‍යාපන සේවා සපයයි: ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවක් සහ අධ්‍යාපනයක් සඳහා සමාන ප්‍රවේශයක් ලබා දීම. සමාජ විනෝදාත්මක ක්‍රියාකාරකම් සඳහා පහසුකම් සැලසීම සහ පුස්තකාල, ප්‍රජා මධ්‍යස්ථාන සහ ක්‍රීඩා පහසුකම් වැනි ප්‍රජා සහජීවනය ප්‍රවර්ධනය කිරීම සඳහා සේවාවන් ද ඒවාට ඇතුළත් ය. සියලුම ශ්‍රී ලාංකිකයින් සඳහා වඩාත් යහපත් අනාගතයක් සුරක්ෂිත කිරීම සඳහා ගුණාත්මක සේවා සහතික කිරීම තීරණාත්මක අංගයකි.

ජල පාරිභෝගිකයින්

මූලාශ්‍රය - මන්නාරම ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය

ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසින් 2019 දී මන්නාර නගර සභා ප්‍රදේශයේ නිවාස 7737 කට සහ වෙළඳසැල් 205 කට ජල සම්බන්ධතා ලබා දී ඇත. පෙර දිනවලදී, නගරයේ පදිංචිකරුවන්ට ඔවුන්ගේ එදිනෙදා අවශ්‍යතා සඳහා භූගත ජලය මත යැපීමට සිදු විය. එසේ වුවද, ලුණු ගතිය නිසා භූගත ජලය බොහෝ විට පානීය අරමුණු සඳහා සුදුසු නොවේ. එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නගරයට පානීය ජලය ලබා ගැනීමේ දුෂ්කරතා ඇති විය. මෙම අභියෝගය ජය ගැනීම සඳහා නල මාර්ගයෙන් ජල සම්පාදන ක්‍රමයක් නගරය තුළ ස්ථාපිත කරන ලද අතර එය ක්‍රියාත්මක වන්නේ ජාතික ජල සම්පාදන හා ජලාපවහන මණ්ඩලය විසිනි. මන්නාරන් දූපතේ දැනට ජල සැපයුම් ප්‍රභවයන් තුනක් ඇත, එනම් මුරුන්කන් ජල සැපයුම් යෝජනා ක්‍රමය (දිනකට මීටර් 15,000), කීරි ළිං ජලය (දිනකට 2250 m3) සහ පෙසලායි PS ප්‍රදේශය තුළ භූගත ජලය (UDA, 2019).

ආගම අනුව ආගමික ස්ථාන ගණන

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 නාගරික සභාව, මන්නාරම

මන්නාරම නගර සභාවේ පූජනීය ස්ථානවලින් 100% ක් ගත්තොත්, ඒවායින් 2.38% ක් බෞද්ධ විහාරස්ථාන, 52.38% ක් ක්‍රිස්තියානි පල්ලි, 16.67% ඉස්ලාමීය පාසල් සහ 28.57% හින්දු කෝවිල් ය.

ඝන අපද්‍රව්‍ය උත්පාදනය වන ප්‍රමාණය හා ඒවායේ එකතු කිරීම

මූලාශ්‍රය - IWMI Publication - Solid and Liquid Waste Management and Resource Recovery in Sri Lanka: A 20 city analysis

Mannar Urban Council is responsible for collecting MSW and performs these responsibilities with limited resources. The UC has a fleet of vehicles that collect SW from households, commercial places and market on a regular basis. Given the limited amount of resources available in terms of vehicles and labor, and limited access to some localities (difficulties to drive through the by-roads); waste collection in certain areas is only conducted twice a week. Out of the total waste; nearly 68% produced by the residential activity and 4% produced by industrial sector and 28% produced by commercial sector. (UDA, 2019). Composition of the collected waste consists of 33% of biodegradable waste (short term 25% and long term 9%) which is much lower compared to the national average (often more than 50%).

ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සඳහා පළාත් පාලන ආයතනය සතුව පවතින පහසුකම්

මූලාශ්‍රය - IWMI ප්‍රකාශනය - ශ්‍රී ලංකාවේ ඝන සහ ද්‍රවමය අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණය සහ සම්පත් ප්‍රතිසාධනය: නගර 20 ක විශ්ලේෂණයක්

වර්තමානයේ මන්නාරමේ දී අපද්‍රව්‍ය වෙන් කිරීම සිදු නොකරන අතර එහි ප්‍රතිඵලයක් ලෙස නගර සභාව විසින් එකතු කරනු ලබන විශාල අපද්‍රව්‍ය මිශ්‍ර අපද්‍රව්‍ය වේ. මධ්‍යම පරිසර අධිකාරියේ පිලිසාරු ව්‍යාපෘතිය සහ පළාත් පාලන අමාත්‍යාංශයේ සහ පළාත් සභා (MOLGPC) හි ජාතික ඝන අපද්‍රව්‍ය කළමනාකරණ ආධාරක මධ්‍යස්ථානය (NSWMSC) හරහා සපයනු ලබන මූල්‍ය ආධාරයෙන් නගර සභා ප්‍රදේශයේ කුඩා පරිමාණ කොම්පෝස්ට් කම්හලක් ස්ථාපිත කර ඇත. එම පරිශ්‍රය තුළම පිහිටා ඇති ප්ලාස්ටික් ප්‍රතිචක්‍රීකරණ පහසුකමක් ද පළාත් පාලන ආයතන සතුව ඇත. කම්කරුවන් අපද්‍රව්‍ය වලින් ප්ලාස්ටික්, යකඩ සහ වීදුරු අතින් වෙන් කොට ඒවා වෙළෙන්දන්ට විකුණති. ඉතිරි අපද්‍රව්‍ය මන්නාරම් නගරය අවට ස්ථාන කිහිපයක විවෘතව දමනු ලැබේ. මේ වන විට කුණු කසළ බැහැර කිරීම සඳහා ස්ථාන තුනක් භාවිතා කර ඇති අතර ඒවා අක්කර 8 ක භූමි ප්‍රදේශයක් පුරා නාගරික කවුන්සිලයේ සහ ප්‍රදේශීය සභා සීමාව තුල පිහිටා ඇත.

Download data file here

යන්ත්‍රෝපකරණ විස්තර

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2020 නාගරික සභාව, මන්නාරම

මන්නාරම නාගරික කවුන්සිලයේ ඇති මුළු බර උපකරණ 7. ඒවා අතර එක් මාර්ග රෝලර්, ජේසීබී දෙකක්, එක් ජනක යන්ත්‍රයක් සහ ගලි බවුසර් තුනක් ඇත.

පාරිසරික

නගරය සියල්ලන් සදහාම ජීවත් විය හැකි පරිදි සුදුසු පරිසරයකින් සමන්විත විය යුතුය. වායු දුෂණය සහ ජලයේ ගුණාත්මක භාවය, පරිසරයේ පැවැත්ම හා සුරක්ෂිත භාවය මෙන්ම සෞන්දර්යාත්මක හා ඓතිහාසික කරුණු පිළිබඳවද මෙහිදී පැහැදිලි අදහසක් ලබාගැනීම වැදගත් වේ.
ආපදා අවදානම මෙන්ම දේශගුණික විපර්යාස පිළිබඳ අවදානය, නුතනයේ පාරිසරික සාදක හා සබැඳි තවත් වැදගත් අංගයකි. නගර තුල ඉඩම් පරිහරණ සැලසුම් කිරීමේදී මෙවන් පාරිසරික තත්වයන් හා සාධක ප්‍රමුඛ ස්ථානයක ලා සැලකිය යුතුය.

මාසික සාමාන්‍ය වර්ෂාපතනය සහ උෂ්ණත්වය

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 ප්‍රාදේශීය ලේකම් මන්නාරම

මන්නාරම දිස්ත්‍රික්කය රටේ වියළි කලාපයේ පිහිටා ඇති අතර ප්‍රදේශයේ නිරිතදිග මෝසම් කාලවලදී අඩු වැසි ලැබේ. පසුගිය වසර කිහිපය තුළ ඇති වූ ගංවතුර වාර්තා සලකා බැලීමේදී, DMC. අනුව වාර්තාගත ගංවතුර තත්ත්වයක් නොමැති එකම වසර 2019 වේ. මෙහි ප්‍රස්ථාරයෙන් පැහැදිලි වන පරිදි, 2019 දී වැසි දින ගණන ඉතා අඩු නමුත් වර්ෂාපතන තීව්‍රතාව ඉහළ ය. මෙම තත්වය 2019 දී මන්නාරමෙහි වාර්තා වූ අධික ගංවතුර තත්ත්වය සමඟ සමපාත වේ. ප්‍රස්ථාරය ද එවැනිම තත්වයන් අතර වසර පහක පරතරයක් නිරූපණය කරයි.

ගංවතුර පිළිබඳ දත්ත

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 දිස්ත්‍රික් ලේකම් කාර්යාලය, මන්නාරම

මන්නාරම් දිස්ත්‍රික්කය ගංවතුරෙන් අඛණ්ඩව පීඩාවට පත්ව ඇත. 2018 වාර්තාවලට අනුව පවුල් 28 ක් සහ පුද්ගලයින් 91 දෙනෙකු පීඩාවට පත්විය.

වර්ෂාපතනය සහ වැසි දින

මූලාශ්‍රය - සංඛ්‍යාන අත්පොත 2019 ප්‍රාදේශීය ලේකම් මන්නාරම

2015 සිට 2017 දක්වා වර්ෂාපතනයේ වාර්ෂික අගයන්හි වෙනස මෙන්න. මන්නාරම් නිරීක්ෂණාගාරයට අනුව, ප්‍රදේශයේ වර්ෂාපතනය සෑම මාසයක් සඳහාම වෙන වෙනම ගණනය කරනු ලබන අතර වැඩි විස්තර පහත විස්තරාත්මක සංඛ්‍යාලේඛනවලින් බාගත හැකිය.

නිරීක්ෂණ මධ්‍යස්ථානවලට අනුව වාර්ෂික සාමාන්‍ය උෂ්ණත්වය

මූලාශ්‍රය - Department of Meteorology

Here is the change in the annual values of air temprature from 2009 to 2013. According to the Mannar Observatory station, air temprature in the area is calculated separately for each month and more information can be downloaded from the following detailed statistics.

Download data file here

සෞඛ්‍ය

නාගරික සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සැබෑ ක්‍රියාකාරීත්වය මත එහි ජීවත්වන ජනතාවගේ සෞඛ්‍ය තත්ත්වයෙන් රදාපවතින අතර සෘජුවම ආර්ථික වර්ධනයට අදාළ වන්නා වූ ගුණාත්මක ශ්‍රම බලකායක් නිර්මාණය කිරීමේ මූලික පියවර වන්නේ ද සෞඛ්‍ය සේවාවන් ශක්තිමත් කිරීමයි.

වාර්තාගත ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව

මූලාශ්‍රය - සෞඛ්‍ය වෛද්‍ය නිලධාරී මන්නාරම

මන්නාරම නගර සභාව යටතේ 2019 වර්ෂය තුළ හඳුනාගෙන ඇති ඩෙංගු රෝගීන් සංඛ්‍යාව පිළිබඳ විස්තර මාසිකව ලබා දී ඇත.

තේමා සිතියම්

 

මන්නාරම නගර සභා ප්‍රදේශය:

මන්නාරම නගරසභා ප්‍රදේශය හෙක්ටයාර 1411.26 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න                          දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

මන්නාරම නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ වල සිතියම:

මන්නාරම නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් ග්‍රාම නිලධාරි කොට්ටාශ 15 ඇති අතර මෙහි ඇති දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් ඒවායේ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු ලබා ගත හැකි වේ. (දත්ත මූලාශ්‍රය: මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න             දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

මන්නාරම නගර සභා ප්‍රදේශයට අයත් මාර්ග සිතියම:

මන්නාරම නගර සභා ප්‍රදේශය සඳහා මාර්ග සිතියම මාර්ග වර්ගීකරණය අනුව මෙහි ඇති අතර දත්ත ගොනුව බාගත කරගැනීම මගින් මාර්ගවල නම ආදී වැඩිදුර තොරතුරු ලබා ගත හැකිය.මෙම තොරතුරු 2020 දී යාවත්කාලීන කර ඇත. (දත්ත මූලාශ්‍රය _ OpenStreetMap)

සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න                          දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

Map of Distribution of Grama Niladhari Divisions in Mannar District:
The ethnic / sex / age composition in the Mannar District, detailed for each of its 152 Grama Niladhari Divisions. (Data Source: Survey Department)

Download Map Here                         Download Data Layer Here    

 

Abandoned Paddy Lands Under Rainfed Catagory:

It includes details of abandoned paddy lands in this area, which has a predominantly agricultural economy. (Data Source: Land Use Policy Planning Department)

Download Map Here                         Download Data Layer Here    

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය

ඉතා සීමිත සම්පතක් වන භූමිය සහ ඉඩම් නිසි ලෙස කළමනාකරණය කිරීමෙන් බොහෝ ප්‍රතිලාභ ලැබිය හැකිය.

 

විශේෂයෙන්ම භාවිතය සඳහා සුදුසු ඉඩම් වල හිඟයක් ඇති නාගරික ප්‍රදේශ සඳහා මෙය වඩා වැදගත් වේ. වැඩි වන ජනගහනයකට සරිලන පරිදි සැලසුම් සහගත නගර නිර්මාණය කිරීම සඳහා, වර්තමානයේ දී ඉඩම් පරිහරණය පිළිබඳ මනා අවබෝධයක් තිබීම අත්‍යවශ්‍ය වේ. වර්තමාන භූමි පරිභෝජනය පිළිබඳ අවබෝධ කර ගැනීමටත්, ඉඩම් වෙන් කර ඇති ආකාරය සහ ඒවා අද අපගේ නගරවල භාවිතා කරන්නේ කුමන ආකාරයෙන්ද යන්නත් තේරුම් ගැනීමට පරිශීලකයින්ට ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් මගින් තොරතුරු සපයයි.

 

මෙහි ඉදිරිපත් කර ඇති ඉඩම් පරිහරණ සිතියම් "ඉදිකළ / ඉදිනොකළ" ලෙස ප්‍රධාන කොටස් දෙකකට සහ ඒවායේ උප කාණ්ඩ 36 කට වර්ග කර ඇත. සිතියම් මත ක්ලික් කිරීම සහ සිතියම් කොටස් වෙන වෙනම අක්‍රිය හා සක්‍රිය කිරීමේ පහසුකම මෙහි පවතින අතර එමඟින් පරිශීලකයාට කාණ්ඩ හෝ උප කාණ්ඩ තෝරා ගැනීමට ඉඩ ලබා දේ. මෙම එක් එක් උප කාණ්ඩවල ඉඩම් ප්‍රමාණය සිතියම් ප්‍රදේශයට පහළින් ඇති ප්‍රස්ථාරවල දක්වා ඇත. මෙය වඩා යහපත් තීරණ ගැනීමේ ක්‍රියාවලීන් වැඩි දියුණු කරන මෙවලමක් වනු ඇතැයි විශ්වාස කෙරේ.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
7 (ha)
 • මහල් තුනක් හෝ ඊට අඩු නිවාස
  • 1
 • ව්‍යාපාරික ස්ථාන
  • 1
 • කර්මාන්ත ශාලා
  • 1
 • ගුවන්තොටුපල
  • 1
 • ක්‍රීඩා භූමි
  • 1
  සුසාන භූමි
  • 1
  • 1
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
8 (ha)
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1
  • 1

කාලාන්තරයක් තිස්සේ නාගරික ව්‍යාප්තිය ක්‍රමානුකූලව වෙනස් වූයේ කෙසේද යන්න පිළිබද අදහසක් ලබා ගැනීමට මෙම සිතියම් අධ්‍යනය ඉතා යෝග්‍ය වේ. නාගරික / අර්ධ නාගරික හා ඉදි නොකළ ප්‍රදේශ යනුවෙන් කොටස් කර ඇති මෙම සිතියම වර්ෂ අතර සැසදීමෙන් නාගරික ව්‍යාප්තියේ ස්වරුපය හා නගරයේ අනාගතය උපනතීන් පිළිබඳ පුරෝකථනය කිරීමේ ඇති හැකියාව විශේෂ වේ.

 

සෑම නගරයකම වැඩි ඝනත්වයක් නගර මධ්‍යයේ සංකේන්ද්‍රණය වී ඇති බවත්, නාගරික ව්‍යාප්තිය සිදු වන රටාව අධ්‍යයනය කිරීමේ දී මාර්ග ඔස්සේ ඉදිකිරීම්වල ඝනත්වය වැඩි වෙමින් යන බව පැහැදිලි වේ. එහිදී ප්‍රධාන මාර්ග ඔස්සේ වේගවත් නාගරික ව්‍යාප්තියක් සිදුවන බවත් හඳුනාගත හැකිය.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශය තෝරා ගැනීමෙන් අනතුරුව මූලික අධ්‍යයන කිහිපයක් සිදු කළ යුතුය. මුලදී, දුරස්ථ සංවේදක තොරතුරු උපයෝගී කරගනිමින් හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් අදාළ නගර සභා ප්‍රදේශවල ආසන්න ප්‍රදේශයක් ඇතුළුව අධ්‍යයනය කරන ලදී.

 

නාගරික ව්‍යාප්ති විශ්ලේෂණය සඳහා ප්‍රදේශයක් තෝරා ගැනීමට පෙර එය පහත කරුණු සලකා බැලිය යුතුය
- නාගරික මායිම
- නාගරික මායිම වටා අවම වශයෙන් කිලෝමීටර් 2-3 ක ප්‍රදේශයක්
- භෞතික නාගරික ස්වභාවය හීනවෙමින් යන මායිම ආසන්න වශයෙන් ලකුණු කර ගැනීම

 

දුරස්ථ සංවේදක යොදාගනිමින් සිදුකරන සිතියම් අධ්‍යනයන්හිදී, 0 ට වඩා වැඩි අගයන් ඉදිකිරීම් සහිත ප්‍රදේශ නියෝජනය කරයි. නාගරික ව්‍යාප්තියේ ප්‍රමාණය මෙන්ම ඉහළ ඉදිකිරීම් ඝනවය ක්‍රමයෙන් හීන වෙමින් යන ප්‍රදේශය හදුනාගනිමින් මායිම පිළිඹඳ අදහසක් ලබා ගත හැකි වේ. හඳුනාගත් නාගරික දර්ශක අගයන් පවත්නා ගොඩනැගිලි ඝනත්වයට අනුකූල බව සහතික කිරීම සඳහා හඳුනාගත් සීමාවන් නවතම චන්ද්‍රිකා රූප මත ප්‍රක්ෂේපණය කරන ලදී.

 

මෙම දත්ත විශ්ලේෂණයට අදාලව අනුගමනය කළ පියවර සවිස්තරව දැන ගැනීම සඳහා පහත තොරතුරු බාගත කරගන්න.

 

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
මන්නාරම නගර සභාව ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0