Its major tourist attractions are Dunhinda falls, Diyaluma Falls, Rawana Falls, the Yala National Park (lying partly in the Southern and Eastern Provinces) and Gal Oya National Park (lying partly in the Eastern Province). The Gal Oya hills and the Central mountains are the main uplands, while the Mahaweli and Menik rivers and the huge Senanayake Samudraya and Maduru Oya Reservoirs are the major waterways.

ජනගහනය

පවතින භෞතික සීමාව තුළ ජනවිකාශන හා සංයුතියේ රටා හඳුනා ගනිමින් සිදුකරන පුරෝකථනයන් තුළින් වඩා යහපත්ව ජීවත් විය හැකි සැලසුම්සහගත නගරයක් නිර්මාණය කරනු ඇත. 

Gender wise population

මූලාශ්‍රය - ජනලේඛන හා සංඛ්‍යාලේඛන දෙපාර්තමේන්තුව

The need for reliable, timely, and meaningful gender statistics has gained high priority as the focus on Women’s contribution in development activities has heightened globally and nationally with the recognition of Women’s productive role in society.

In order to meet the growing demand for gender-disaggregated statistics, the Department of Census and Statistics has been making a concerted effort to cater to the requirement of various data users by bringing together statistics and indicators to portray the situation of women relative to Men in major economic and social spheres.

This graph represents the gender distribution of Uva Province. 

For further details on the 2012 census click HERE.

To found the Estimated mid-year female population by province and district 2019  click HERE.

නාගරික පාලනය

නාගරික ප්‍රදේශ සැලසුම් කිරීමේදී , මූල්‍ය සැලසුම්කරණය හා කළමනාකරණය කෙසේ සිදුකල යුතුද යන්න රජය (ප්‍රාදේශීය, කලාපීය හා ජාතික) සහ එහි පාර්ශවකරුවන් විසින් තීරණය කරනු ලබන ක්‍රියාවලිය නගර පරිපාලනය හා බැඳේ. එසේම මෙය,සමාජයීය, භෞතික සම්පත් හා දේශපාලන බලය නිසි තැනට නිසි ලෙස බෙදී යාම පිලිබඳ නිර්ණය කෙරෙනා අඛණ්ඩ ක්‍රියාවලියකි.

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ පරිපාලන ව්‍යුහය
AreaGrama Niladhari DivisionsPradeshiya SabhaPolice Stations
Bibile4012
Madulla3812
Madagama3511
Siyambalanduwa4814
Monaragala2611
Badalkumbura4112
Wellawaya2912
Buttala2913
Kataragama511
Thanamalvila1412
Sevanagala1401

මූලාශ්‍රය - දිස්ත්‍රික් සංඛ්‍යාලේඛන අංශය - මොණරගල

මොනරාගල දිස්ත්‍රික්කයේ, ප්‍රාදේශීය ලේකම් කොට්ඨාශවලට අයත් වන ග්‍රාම නිළධාරි වසම්, පළාත් පාලන ආයතන සහ පොලිස් ස්ථානවල සංඛ්‍යාත්මක තොරතුරු මෙමඟින් දැක්වේ.

දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරන්න

ආර්ථිකය

මෙහි ඇති ආර්ථික විශ්ලේෂණ තුළින් ප්‍රාදේශීය වශයෙන් නාගරික සංවර්ධනයට හා නාගරික ජනාවාසවල දියුණුවට රාජ්‍ය හා පෞද්ගලික අංශයේ දායකත්වය හා එහි විභවතාවන් හඳුනාගැනීමටත් අදාළ බලප්‍රදේශය තුළ ශ්‍රම බලකාය උපරිම වශයෙන් භාවිතා කරමින් කුසලතාවන්ට සරිලන ප්‍රදේශයට ආවේණික වෙළෙඳපොළක් හදුනා ගැනීමේ හැකියාවත් හිමිවේ.

Labour Force Participation 2015 -2018 in Uva Province

මූලාශ්‍රය - District Statistical Handbook, 2019, Department of Census & Statistics

The labor force participation rate in Badulla and Moneragala districts over the last four years indicated that the labour force is considerably reducing percentage-wise among female as many of them losing opportunities in engaged in any active work either in the agriculture sector or any other sectors with paid employment which was relatively badly affected due to climate change impacts in the province.

අංශ අනුව පළාත් මට්ටමේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකාවේ ආර්ථික හා සමාජ සංඛ්‍යාලේඛන, 2019 ශ්‍රී ලංකා මහ බැංකුව

විවිධ අංශ අනුව දැක්වෙන වටිනාකම් අනුව දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයේ දායකත්වය පෙන්නුම් කරන්නේ ආර්ථිකයක් තුළ නිෂ්පාදනය සිදුවන්නේ කොතැනද යන්නයි. සමස්ත දළ දේශීය නිෂ්පාදිතයට කෘෂිකර්මාන්තය, කර්මාන්ත සහ සේවාවන්හි දායකත්වය මඟින් සහය ලබා දේ. කෘෂිකර්මාන්තය හා සම්බන්ද අංශයට ගොවිතැන, මසුන් ඇල්ලීම සහ වන වගාව ඇතුළත් වේ. කර්මාන්ත අංශයට පතල්, නිෂ්පාදන, බලශක්ති නිෂ්පාදනය සහ ඉදිකිරීම් වැනි අංශ ඇතුළත් වේ. සේවාවන් සඳහා රජයේ ක්‍රියාකාරකම්, සන්නිවේදනය, ප්‍රවාහන, මූල්‍ය සහ ද්‍රව්‍යමය භාණ්ඩ නිෂ්පාදනය නොකරන අනෙකුත් සියලුම පෞද්ගලික ආර්ථික ක්‍රියාකාරකම් ඇතුලත් වේ. ඌව පළාතේ දළ දේශීය නිෂ්පාදිතය 2018 දී රුපියල් බිලියන 776 සිට රුපියල් බිලියන 828 දක්වා 6.7% කින් ඉහළ ගොස් තිබේ.

පාරිසරික

Environment is habitable and conducive with appropriate spaces for people who use the urban areas, while also being resilient in the face of increasing climate risk.

General Land Use Distribution Pattern by Districts in Uva Province - 2018

මූලාශ්‍රය - District Statistical Handbook, Department of Census & Statistics, 2019 based on LUPPD District Land Use Maps

The general land use pattern of Uva Province indicated that there is a significant variation of the distribution of different types of land uses at the district level as forest, range, and water bodies cover larger areas in Moneragala District than Badulla District as indicated in Table 2.38. Out of the total extent of 850,000 ha, nearly 37.3 percent covered by natural forest, 17.0 percent by home gardens, and 11.2 percent by scrubland in collectively occupied 65.5 percent
of total land by these three land-use types.

ප්‍රවාහනය

නගරයක වර්ධනය හැඩගැන්වීමේ ලා මහා මාර්ග හා ප්‍රවාහන සබඳතා ප්‍රධාන කාර්යභාරයක් ඉටු කරයි. ඕනෑම නගරයකට පවතින ප්‍රවාහන සම්බන්ධතා හා අදාළ පහසුකම්, නගරයේ ස්වයංක්‍රීය වර්ධනය වේගවත් කරයි.
බස්රථ සහ දුම්රිය ප්‍රවාහනය , භාණ්ඩ ප්‍රවාහනය , ගුවන් තොටුපලවල් හා ප්‍රවාහන පද්ධති හා අදාළ සියලු කටයුතු පිළිබඳ සවිස්තරාත්මක තොරතුරු එකම ගොනුවක පැවතීම මෙහිදී වඩා කාර්යක්ෂම වේ.

පළාතේ හදිසි අනතුරු සංඛ්‍යා ලේඛන (මාරාන්තික තුවාල ලැබූ සංඛ්‍යාව)

මූලාශ්‍රය - ශ්‍රී ලංකා පොලිස් දෙපාර්තමේන්තුව

මෙම දත්ත වලට අනුව, සිදුවී ඇති මාරක රිය අනතුරු සංඛ්‍යාව ක්‍රමයෙන් ඉහල ගොස් ඇත.දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

තේමා සිතියම්

 

දිස්ත්‍රික්ක සහිතව ඌව පළාතේ මායිම: ඌව පළාත හෙක්ටයාර් 862274 ක භූමි ප්‍රදේශයක් ආවරණය කරයි. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න          අවකාශීය දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

 

ඌව පළාතේ පළාත් පාලන ආයතන මායිම්: ඌව පළාතට පළාත් පාලන ආයතන 28 ක් ඇතුළත් වේ. (දත්ත මුලාශ්‍රය _ මිනින්දෝරු දෙපාර්තමේන්තුව) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න          අවකාශීය දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න          පළාත් පාලන ආයතන වල නම සහ භූමි ප්‍රමාණය මෙතනින් බාගත කරගන්න

 

ඌව පළාතේ ගුවන් යානා නැවතුම් පහසුකම්: එහි නම සහිත ශ්‍රී ලංකාවට අයත් සියලුම ගුවන් යානා නැවතුම් පහසුකම් පිළිබඳ තොරතුරු අඩංගු වන අතර ඒවායේ නිශ්චිත ස්ථානය අක්ෂාංශ හා දේශාංශ භාවිතයෙන් තවදුරටත් දක්වා ඇති අතර මෙහි ඇති අවකාශීය දත්ත බාගත කිරීම් මගින් ලබා ගත හැකිය. (දත්ත මුලාශ්‍රය _Riskinfo) සිතියම මෙතැනින් බාගත කරගන්න           අවකාශීය දත්ත ගොනුව මෙතැනින් බාගත කරගන්න

සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
ඉදිකරන ලද භූමිය
මුළු
ඉදිකරන ලද භූමිය
(ha)
ඉදි නොකරන ලද
මුළු
ඉදි නොකරන ලද
(ha)
සිතියමේ විස්තර
Print
සිතියමේ විස්තර
සිතියම් සුචිය
නාගරික ව්‍යාප්ති සංඛ්‍යාලේඛන
ඌව පළාත ( km 2 )
සමස්ත වර්ධන වේගය 1995 - 2017 %
නාගරීකරණයේ වෙනස් වීම 1995 - 2017
නාගරීකරණය පිළිබඳ සලකා බලන මුළු ප්‍රදේශය 0