• இலக்கு

நகரமாந்தர் வாழ்வுத்தரம் நனி சிறந்திட நற்றலைமையின் உன்னத
திட்டமிடலுடனும் அர்ப்பணிப்புடைய ஊழியர் குழாமும் ஊடே
தரம்மிகு சேவை வழங்குநராவோம்.

 

  • நோக்கம்

நகர மாந்தர் விரும்பும் வளம் கொண்ட அழகான நகருக்கு வழிகாட்ட நன்கு திட்டமிட்ட வீதிகள் புனரமைப்பு, நலம் பேண் பல்வகை கட்டட நிர்மாணங்கள் சிறந்த தொழிநுட்ப சேவைகளுடன் வணிக தொழில் நிலையங்கள், பேண்தகு நூல் நிலையங்கள், பாலர் பாடசாலைகள், சனசமூக நிலையங்களின் பராமரிப்பு, வீதி ஒளியூட்டல், நீர் வழங்கல், தூய்மையான சுற்றுச் சூழல், வடிகாலமைப்புக்கள், சிறந்த சுகாதார சேவைகள் ஆகியவற்றை வழங்கி வரியிறுப்பாளர்களுக்கு மனங்கவர் நவீனமயப்படுத்தப்பட்ட சேவை வழங்குவதே.

மக்கள்தொகை
மக்கள் தொகை
Please add
நிர்வாக பகுதி
2238.47 ha
அடர்த்தி
7.2 persons / ha

ஒரு நகரம் ஒரு பெரிய மனித குடியேற்றம். ஒரு நகரத்தில் மக்கள் முக்கிய உந்து சக்தியாக உள்ளனர். ஒரு நகரத்தின் சுறுசுறுப்பு மக்கள் மற்றும் அவர்களின் நடத்தை சார்ந்தது. ஒரு நகரத்தின் மக்கள்தொகையின் கலவை மற்றும் மாறுபட்ட திறன்களைப் பற்றிய ஆரம்ப புரிதல் ஒரு வெற்றிகரமான நகர்ப்புற ஆய்வுக்கு முக்கியமாக இருக்க வேண்டும்.

தற்போதுள்ள எல்லைக்குள் மக்கள்தொகை மற்றும் மக்கள்தொகை வடிவங்களை அடையாளம் காண்பதன் மூலம் செய்யப்படும் கணிப்புகள் நன்கு திட்டமிடப்பட்ட வாழக்கூடிய நகரத்தை உருவாக்கும்.

வயது மூலம் பாலின விநியோகம்

மூல - Department of Census and Statistics

 

Download data file here

இடம்பெயர்வுக்கான காரணம்

மூல - Department of Census and Statistics

The shifting of rural populations to urban areas is mainly due to urban biases in terms of development and economic opportunities. It has been observed in developing economies that urban residents have a better standard of living, level of nutrition, and provision of services than rural dwellers. In Chavakachcheri UC Resettled after displacement and displacement are considered as the main two reasons for the migration of males and females into the city, this can also be a reflection of the impact of the years of civil conflict. while migration of the females into the city is for marriage purposes mainly and then employment, as well as accompanying a family member.

Download data file here

இனங்களின் விபரம்

மூல - Department of Census and Statistics

The total population of the Northern Province as per the statistics is 1.246 million, the lowest populous province in the country, with 606,678 males (47.3%) and 639,775 females (52.7%). The population density is 136 persons per Sq. Km as against to 346 for the whole Island. The majority in the province live in areas classified as rural (84.5%), and only 15.5% of the population live in areas classified as urban. The majority of the population i.e. 89% in the province are Sri Lankan Tamils and others are Sri Lankan Moors, Sinhalese and Indian Tamils living in the province. Most of the Sri Lankan Tamils are Hindus, and the other religious persuasions in the province are Christians, Muslims, and a small number of Buddhists. The graph here shows the difference in ethnic composition from province to district to city. While usually, the city shows a more cosmopolitan nature than the province. The Chvakachcheri city reflects the composition of the district quite closely, even more so than the provincial percentages.

குடியிருப்பாளர்களின் ஆண்டுகளுக்கு நகர எல்லைகளுக்கு நகர்த்தல்

மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை

 

please add

பாலின மக்கள் தொகை

மூல - Department of Census and Statistics

According to the Census 2012, the female population is higher than the male population in the country. Out of the total population, 48.4 percent are males and 51.6 percent are females. Out of the total population within the Chavakachcheri Urban Council limits, 46.8 percent are male and 53.2 percent are female. Here is how the gender population in 2018 has changed according to the statistics of the Northern Provincial District Secretariat. By 2012, the percentage of males in the population stated as 46.95% and the percentage of females to 53.05%. However, the female population is still highly represented. By the year 2018, the total number of families living in the Chavakachcheri Urban Council area is reported as 17159.

Download data file here

கல்வி

சமுதாய முன்னேற்றத்தில் கல்வி எப்போதும் ஒரு குறிப்பிடத்தக்க அம்சமாக இருந்து வருகிறது. கல்வி வசதிகளின் வளர்ச்சி நகர்ப்புறப் பகுதியின் அபிவிருத்திக்கு கணிசமாக பங்களிப்பு செய்கிறது.

வளர்ச்சியடைந்த நாடு என்ற வகையில், வளர்ச்சி இலக்குகளை பெறுவதற்காக வறுமைக் குறைப்பைக் குறிக்க வேண்டும். வறுமையைக் குறைப்பதில் கல்வி முக்கிய பங்கு வகிக்கிறது. முறையான கல்வி, ஊழியர்களுக்கு உயர் ஊதியத்தை சம்பாதிக்க உதவுகிறது. சுயாதீனமான துறைகளில் அல்லது சுய தொழில் ஈடுபாடு கொண்டவர்களுக்கு இது சிறந்த வாழ்வாதாரங்களை வழங்குகிறது.

பாலினம் அடிப்படையான உயர்கல்வி நிலை பெறுபேறுகள்

மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை

please add

கணினி கல்வியறிவு - ( 10 வயது மற்றும் அதற்கு மேற்பட்ட வயதுக்குட்பட்ட மக்கள் தொகைக்கான )

மூல - கணக்கெடுப்பு மற்றும் புள்ளியியல் துறை

Please add

பாலின அடிப்படையிலான கல்வி அடைவு வகைகள் ( 3 வயது - 24 வயது வரையான)

சாவகச்சேரி நகரசபையின் எல்லைக்குட்டபட்ட பாடசாலை வகைப்பாடுகள்.

மூல - http://www.edudept.np.gov.lk/

சாவகச்சேரி நகரசபையின் எல்லைக்குள் தேசிய பாடசாலை ஒன்றும் பன்னிரண்டு மாகாணாப் பாடசாலைகளுமாக பதின் மூன்று பாடசாலைகள் உள்ளன. இவற்றில் மூன்று 1 AB பாடசாலைகளும் ஒரு 1 C பாடசாலையும் ஒன்பது வகை - III பாடசாலைகளும் காணப்படுவதோடு அவற்றில் மூன்று வகை - III பாடசாலைகள் தற்காலிகமாக மூடப்பட்டும் உள்ளன.

நகர நிர்வாகம்

நகராட்சி, "நகர்ப்புற பகுதிகள், திட்டமிடல், நிதியியல் மற்றும் நிர்வகித்தல் ஆகியவற்றில் அரசு (உள்ளூர், பிராந்திய மற்றும் தேசிய) மற்றும் பங்குதாரர்கள் எப்படி முடிவு செய்வது" என எளிமைப்படுத்தப்படலாம். இது தொடர்ச்சியான பேச்சுவார்த்தைகள் மற்றும் சமூக மற்றும் மூலவள ஆதாரங்கள் மற்றும் அரசியல் அதிகார ஒதுக்கீடு தொடர்பான போட்டி என்பன உள்ளடக்கப்படுகிறது.

இந்த பிரிவு, இலங்கையின் நகர்புற நிர்வாகத்தின் வெளிப்பாட்டின் வரையறைக்கு தெளிவான விவரங்களை வழங்கியுள்ளது. இது நிதிய மறுமலர்ச்சி, சேவை வழங்கல் மற்றும் பொருளாதார சிக்கல் ஆகியவற்றை மையமாகக் கொண்டுள்ளது.

இங்கே கிடைக்கும் தகவல்கள் சேகரிக்கப்பட்ட இரண்டாம் நிலை தரவுத் தொகுப்பு, நில அளவை ஆய்வுகள் மற்றும் பங்குதாரர் விவாதங்களை கருத்தில் கொண்டு கணக்கிடப்படுகின்றன. இது யார் மற்றும் எப்படி நகர்ப்புற நிர்வாகம் நடத்தப்படுகிறது என்பதை மூடிமறைக்க முயற்சிக்கிறது; பொது நிர்வாகம்; நகர்ப்புற நிதி, குறிப்பாக பட்ஜெட் மற்றும் மேலாண்மை; பங்கேற்பு ஜனநாயகம் மற்றும் ஆட்சி; குடிமக்கள் பங்களிப்பு மற்றும் குடிமக்கள் மற்றும் பிற பங்குதாரர்களின் தகவல் மற்றும் மதிப்புமிக்க தரவுகளின் எண்ணிக்கையை அணுகல்

உள்ளூர் அதிகாரசபையின் மனித வளங்கள்

மூல - உள்ளாட்சித் துறை, வட மாகாணம்

மேற்கண்ட தரவு உள்ளூர் அரசாங்க அமைப்புகளின் அன்றாட மனித வளங்களைப் பற்றி நன்கு புரிந்து கொள்ள முடியும். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்கள் மற்றும் உள்ளூராட்சி மன்றத்திற்கான தற்போதைய ஊழியர்கள் இங்கு கொடுக்கப்பட்டுள்ளனர். அங்கீகரிக்கப்பட்ட ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையை தற்போதுள்ள ஊழியர்களின் எண்ணிக்கையிலிருந்து கழிப்பதன் மூலம் காலியிடங்களின் எண்ணிக்கையைக் காணலாம்.

தரவுக் கோப்பை இங்கே பதிவிறக்கவும்

சாலைத் துறை தொடர்பான தொழிலாளர்கள்

துப்புரவுத் துறை தொடர்பான தொழிலாளர்கள்

சாவகச்சேரி நகரசபையின் வட்டாரங்கள்

மூல - Revenue Branch - CUC

  • சாவகச்சேரி நகரசபையின் நிர்வாக எல்லைக்குள் 11 கிராம சேவை உத்தியோகத்தர்பிரிவுகள் உள்ளன. இக் கிரம சேவகர் பிரிவுகளை உள்ளடக்கி 11 வட்டாரங்களும் அவற்றில் 11790 ஆதனங்களும் காணப்படுகின்றன்.

ஆதன வரி விபரங்கள்

மூல - Revenue Branch - CUC

ஆதன வரி. கழிவு மற்றும் தண்ட அறவீட்டு விபரங்கள்

நகராட்சி சேவைகள்

நகர்ப்புற சேவைகள் ஒரு முக்கிய செயல்திறன் மற்றும் சிறந்தவொரு நகராட்சிப்பணி மிக்கதாக செயல்படுத்தப்படவேண்டும்.

நகராட்சி சேவைகளுக்கான அணுகல் மற்றும் அவற்றின் வழங்குதலின் தரம் ஆகியவை நகரத்தின் சமூக, பொருளாதார மற்றும் சுற்றுச்சூழல் செயல்திறன் மற்றும் நகர்ப்புற வளர்ச்சி ஆகியவற்றில் வலுவாக செல்வாக்கு செலுத்துகின்றன.

உட்புறத் தரவு தற்போது இருக்கும் உடல் மற்றும் சமூக உள்கட்டுமானம், வசதிகள் மற்றும் வசதிகளின் ஒரு படத்தை வழங்குகிறது. கிடைக்கும் தரவின்முலம் , உண்மை நிலைமை குறித்த ஆய்வு, உயர்ந்த கோரிக்கை, உள்கட்டமைப்பு திட்டமிடல் மற்றும் பிற முக்கிய மையங்களை இந்த பிரிவில் அடையாளம் காணலாம்.

சேவைகளின் கிடைக்கும் தன்மை
Availability of Road Inventory
Yes
Availability of Asset register
Yes
An online system is available for citizen to request services
Yes
A "reference no" is issued to the citizen requesting services
Yes
A "Front Office" is available
No
All the services can be accessed at a single location (Front Office) by a visiting citizen
No
Separate Male/Female toilets are available for the visiting citizen
No

மூல - சாவகாச்சேரி நகர சபை

This data represent the 2018 records. Services delivered to the citizens by the local authority is very important to measure the functionalities and capacities of the local authority.

திறன் மேம்பாட்டுக்கான பயிற்சி அமர்வுகள்

மூல - சாவகாச்சேரி நகர சபை

Providing trainings to the staff will increase the capacities of the officers in managing and decision making. This data explained on provided trainings and the number of officers trained.

உள்ளூர் அதிகாரசபையால் பராமரிக்கப்படும் சேவைகள்

உள்ளூர் அதிகாரிகளுக்கு சொந்தமான கனரக வாகனங்கள் மற்றும் உபகரணங்கள்

ஒழுங்குமுறை சேவைகள் (மாதத்திற்கு பெறப்பட்ட விண்ணப்பங்களின் சராசரி எண்ணிக்கை)

கருப்பொருள் வரைபடங்கள்

சாவகாச்சேரி நகர சபை பகுதி: சாவகாச்சேரி நகராட்சி மன்றம் 462.58 ஹெக்டேர் பரப்பளவைக் கொண்டுள்ளது. (தரவு மூல _ கணக்கெடுப்புத் துறை) வரைபடத்தை இங்கே பதிவிறக்கவும்
தரவுக் கோப்பை இங்கே பதிவிறக்கவும்

 

சாவகாச்சேரி நகர சபை பகுதியில் கிராம நிலதாரி பிரிவுகளின் வரைபடம்: அதன் 11 கிராம நிலாதாரி பிரிவுகள் தொடர்பான கூடுதல் விவரங்களை வரைபடத்தைப் பதிவிறக்குவதன் மூலம் காணலாம். (தரவு மூல: கணக்கெடுப்புத் துறை) வரைபடத்தை இங்கே பதிவிறக்கவும்
தரவுக் கோப்பை இங்கே பதிவிறக்கவும்

 


சாவகாச்சேரி நகராட்சி மன்றத்தின் சாலை வரைபடம்: சாவகாச்சேரி நகர சபைக்கான சாலை வரைபடம் சாலை வகைப்பாடு குறித்த தகவல்களைக் காட்டுகிறது. பதிவிறக்கம் செய்யக்கூடிய விரிவான அடுக்கில் சாலை பெயர்கள் தெரியும். இது 2020 இல் புதுப்பிக்கப்பட்டது. (தரவு மூல _ OpenStreetMap) வரைபடத்தை இங்கே பதிவிறக்கவும்
தரவுக் கோப்பை இங்கே பதிவிறக்கவும்

வரைபடத்தின் விபரம்
Print
வரைபடத்தின் விபரம்
படவிளக்க குறிகாட்டி

நிலம் நிலத்தை முறையாக நிர்வகிப்பது, இது மிகவும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட வளமாகும், இது பல நன்மைகளைத் தரும். பயன்பாட்டுக்கு ஏற்ற நில பற்றாக்குறை உள்ள நகர்ப்புறங்களுக்கு இது மிகவும் முக்கியமானது. வளர்ந்து வரும் மக்கள்தொகையை பூர்த்தி செய்ய நன்கு திட்டமிடப்பட்ட நகரங்களை உருவாக்க, நில பயன்பாட்டைப் பற்றி இன்று நல்ல புரிதல் அவசியம். நில பயன்பாட்டு வரைபடங்கள் பயனர்களுக்கு தற்போதைய நில பயன்பாடு, நிலம் எவ்வாறு ஒதுக்கப்பட்டுள்ளது மற்றும் இன்று நம் நகரங்களில் எவ்வாறு பயன்படுத்தப்படுகிறது என்பது பற்றிய தகவல்களை பயனர்களுக்கு வழங்குகிறது.

இங்கு வழங்கப்பட்ட நில பயன்பாட்டு வரைபடங்கள் "கட்டப்பட்ட / கட்டப்படாதவை" என இரண்டு முக்கிய பிரிவுகளாகவும் 36 துணை வகைகளாகவும் வகைப்படுத்தப்பட்டுள்ளன. வரைபடத்தில் கிளிக் செய்து, தனித்தனியாக வரைபட பிரிவுகளை செயலிழக்கச் செய்து செயல்படுத்த ஒரு வசதி உள்ளது, இதனால் பயனர்கள் பிரிவுகள் அல்லது துணைப்பிரிவுகளைத் தேர்ந்தெடுக்க அனுமதிக்கிறது. இந்த ஒவ்வொரு துணை வகைகளின் நிலப்பரப்பும் வரைபட பகுதிக்கு கீழே உள்ள விளக்கப்படங்களில் காட்டப்பட்டுள்ளது. இது சிறந்த முடிவெடுக்கும் செயல்முறைகளை மேம்படுத்தும் ஒரு கருவியாக நம்பப்படுகிறது.

வரைபடத்தின் விபரம்
Print
வரைபடத்தின் விபரம்
படவிளக்க குறிகாட்டி
கட்டப்பட்டது
மொத்த
கட்டப்பட்டது
(ha)
கட்டப்படாத
மொத்த
கட்டப்படாத
(ha)
வரைபடத்தின் விபரம்
Print
வரைபடத்தின் விபரம்
படவிளக்க குறிகாட்டி
நகர்ப்புற விரிவாக்கம் புள்ளிவிவரங்கள்
சாவகச்சேரி நகரசபை ( km 2 )
ஒட்டுமொத்த வளர்ச்சி விகிதம் 1995 - 2017 %
நகர்ப்புறத்தில் மாற்றம் 1995 - 2017
நகரமயமாக்கல் கணக்கீடுக்காக கருதப்படும் பகுதிI 0